Over wie  Ik Mij ontferm, zal Ik Mij ontfermen.

20-09-2017 door Dr. K.D. Goverts

Wat zullen wij dan zeggen? Zou er onrechtvaardigheid zijn bij God? Volstrekt niet! Want Hij zegt tot Mozes: Over wie  Ik Mij ontferm, zal Ik Mij ontfermen, en jegens wie Ik barmhartig ben, zal Ik barmhartig zijn”{ Rom. 9:14-16}

En deze tekst wordt ook vaak misbruikt. Dan wordt de tekst als volgt gelezen: Weet je hoe dat nu is bij God? Over wie ont­fermt Hij Zich? Nou gewoon over degenen over wie Hij Zich ontfermt. Dat moet je dus maar afwachten. En dan was er vroeger zo’n prachtige formule, dan zeiden ze: waar genade valt, daar valt hij vrij. Dus ja, waar valt de genade? Ja, dat is net zoiets als waar slaat de bliksem in? Dat weet je ook nooit van te voren. Een lot uit de loterij. Over wie ontfermt God Zich? Ja, dat weet je niet.

Dan lees je in een preek van Petrus Nahuis uit de 18e eeuw. Die zegt: Weet je wat je moet doen? Je moet elke zondag naar de kerk gaan en bijbellezen en bidden. Dat noemt hij de midde­len gebruiken. En dan kan het zijn – zegt hij in die preek – dat je op een dag in de kerk zit en dat God je in het hart grijpt. Dan ben je bekeerd. Het kan ook zijn dat het niet gebeurt, maar je moet wel zorgen dat je er zit.

Ja, en dan zijn er mensen, die zitten daar hun hele leven. En dat is, denk ik, de tragiek. Daarmee veroordeel ik niemand; het is vaak alleen een stuk pijn. Dat mensen hun hele leven in de kerk zitten en hopen, mis­schien is er een keer een dag dat God zegt: en nu pak Ik je. Dat kan gebeuren. Och, mocht het ooit komen te gebeuren.

Maar wat staat er nu in :15? Dat God Zich ontfermt! Dat staat er. Ik zal Mij ontfermen en Ik zal barmhartig zijn. Er staat niet dat God ook nog uit een ander vaatje tapt. Dat is het fundamentele punt: God is Eén. Hij heeft geen twee aangezichten.

En daar komt nu het fundamentele verschil met de uitleg van Cal­vijn. Die zegt, maar je weet niet over wie God Zich ontfermt. Mijn antwoord is dan: maar je weet het wél. Als er staat in

 :15 “over wie Ik Mij ontferm, zal Ik Mij ontfermen“, dan is het bekend over wie God Zich ontfermt. Want Hij ontfermt Zich op dat moment; want dat wordt gezegd door Mozes (Ex. 33:19) over het volk Israël en via Israël over alle vol­keren. Dus dat is niet een lot uit de loterij, maar dat is iets wat God geopenbaard heeft. Met als doel dat ze allemaal in die ontferming zullen delen. Dus wat staat er in vers 15? God zegt als Ik begin Mij ergens over te ontfermen, dan zal Ik Me erover ontfermen. En als Ik ergens begin barmhartig te zijn, dan ga Ik daarmee door tot het einde toe. Dus je zou dat 15e vers als volgt heel kort kunnen samenvatten: als God iets doet, dan is Hij consequent. Al moet de onderste steen boven komen. Maar dan gaat Hij er net zo lang mee door totdat die ontfer­ming bij de mensen is aangekomen. Die ontferming die komt ook aan. Het is niet zo dat God zegt: Ik verstuur een brief; komt hij aan dan heb Ik geluk gehad en komt die brief niet aan, nou ja dan retour afzender. Nee, God zegt: Ik ga net zo lang door totdat die brief aange­komen is.

Dat is die Herder, die net zo lang doorgaat met zoeken totdat Hij het 100e schaap gevonden heeft. Die Herder gaat door met zoeken. Hij zegt niet als er 99 zijn: nou ja, de meerderheid is binnen. Hij gaat ook niet een poosje zoeken en dan na een uur zegt Hij: ja, m’n tijd is om. Het beest is niet te vinden; Ik zou niet weten waar hij zit. Nou ja Ik heb m’n tijd erop zitten. Ik heb mijn best gedaan. Stom beest; eigen schuld. Dan had hij maar bij de kudde moeten blijven. Komt ervan. Pech gehad. Nee die Herder die gaat zoeken totdat Hij vindt. Dat is voor mij toch wel een sleutel geworden, dat God een expert is in het zoeken.

 

 

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Machteloze opofferende liefde

Het is Goede Vrijdag, Jezus sterft aan een kruis. Maar waarom? Verhalenverteller en missionair Matthijs Vlaardingerbroek wist precies hoe het zat, totdat een Schotse vreemdeling hem aansprak in een museum. Het is een winterse dag in Glasgow, de stad waar mijn dochter studeert, als ik eindelijk de kans krijgt om het wereldberoemde schilderij “De Christus […]

486369 bezoekers sinds 07-06-2010