Opstanding en onsterfelijk-heid sluiten elkaar uit

07-07-2010 door Joop Neven

Het is een bijna onuitroeibare opvatting bij veel christenen, dat de mens een onsterfelijke ziel zou hebben. De oorzaak hiervan ligt in het Griekse denken, dat een scheiding maakt tussen lichaam en ziel. Deze denkwijze, die indruist tegen het Hebreeuwse denken is al heel vroeg in de kerk binnengedrongen. De Bijbel leert dat alleen God onsterfelijk is: “die alleen onsterfelijkheid heeft en een ontoegankelijk licht bewoont…”. {iTim.6 vers 16}. Het woord “onsterfelijkheid” komt ook voor in 1Kor. 15 vers 54-55.”….en dit sterfelijk moet onsterfelijk aandoen”. Wij worden met onsterfelijkheid bekleed, dat betekent dus dat wij uit ons zelf niet onsterfelijk zijn. Het is veelzeggend, dat de Bijbel over onsterfelijkheid verder niets zegt. Er is een ander woord waar de Bijbel, vooral in het N.T. steeds op terug komt, n.l. opstanding. Dat is iets anders dan onsterfelijkheid. Onsterfelijkheid deelt de mens in tweeën: het lichaam vergaat, maar de ziel blijft leven, en daarom zou het dus gaan om het heil van de ziel. Maar opstanding betekent: het “leven” van de mens wordt afgebroken, maar er is een nieuw begin, dat Leven omvat de volmaakte mens in Christus, naar lichaam, ziel en geest. Onsterfelijkheid ontkent eigenlijk de dood, en het is zeker niet toevallig dat de eerste leugen waarmee de slang het geloof van de mens aan het twijfelen bracht. “De slang echter zeide tot de vrouw: gij zult geenszins sterven”.

De opstanding overwint de dood. Opstanding en onsterfelijkheid sluiten elkaar uit.

 “Want Hij moet als koning heersen, totdat Hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft. De laatste vijand, die onttroont wordt, is de dood, want alles heeft Hij aan zijn voeten onderworpen. Maar wanneer Hij zegt, dat alles onderworpen is, is blijkbaar Hij uitgezonderd, die Hem alles onderworpen heeft. Wanneer alles Hem onderworpen is, zal ook de Zoon zelf Zich aan Hem onderwerpen, die Hem alles onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen”. {1Kor.15 vers 25-28}.

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

God beheert zijn geheimenissen

Wij leven in chaotische tijden, waar mensen massaal op de vlucht slaan voor oorlog en onderdrukking, en waar mensen geen uitzicht meer hebben geen zich meer hebben om verder te leven. Er wordt ons altijd voorgespiegeld dat deze wereld hier de werkelijkheid is. Maar Paulus zegt: dit is nou de God dezer eeuw. Er is […]

518616 bezoekers sinds 07-06-2010