Ook Ismaël wordt besneden.

21-09-2010 door Joop Neven

“En zijn zoon Ismaël was dertien jaar oud, toen hij het vlees van zijn voorhuid liet besnijden” {Gen.17 vers 25.

Ook Ismaël wordt besneden. Op de leeftijd van dertien jaar. Op zich heel merkwaardig, want dat is de leeftijd waarop een Joods kind Bar Mitswa wordt, zoon der wet. Dus eigenlijk de tijd waarop een Joodse jongen geestelijk meerderjarig wordt. Isaäk is de drager van de belofte en toch wordt Ismaël niet vergeten. Ook Ismaël krijgt het teken van de besnijdenis. En als je dan bedenkt dat hij de besnijdenis krijgt op de leeftijd waarop hij zoon der wet wordt, dan zit daar toch een prachtige symboliek in. Op die manier valt ook Ismaël niet buiten het verbond. Ismaël wordt niet op de achtste dag besneden, omdat hij al 13 jaar was toen Genesis 17 begon. Dus op de dag dat God de besnijdenis instelt, is Ismaël al dertien jaar. Het schijnt dat de islam de besnijdenis heeft bewaard tot op 13-jarige leeftijd. Dus dat is ook altijd op die manier zo gebleven.. De afstammelingen van Ismaël hebben altijd de besnijdenis gehad op de leeftijd waarop ook Ismaël besneden werd. Voor Abraham was de besnijdenis een overgang; je zou haast zeggen de overgang van het eigen werk in Genesis 16, de geboorte van Ismaël, naar het werk Gods in Genesis 17. dan zegt God: Nu ga Ik het doen, Ik zal Mijn verbond maken. Ik zal de zoon der belofte geven.. De besnijdenis is heel duidelijk een overgang, een ritueel dat een overgang markeert van eigen kracht naar Gods kracht, van eigen leven naar Gods leven. En als je de lijn doortrekt dan symboliseert het van het eigen leven naar het leven in Christus. De besnijdenis is het symbool van de bevrijding, van de overgang van de woestijn naar het Beloofde Land.

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Pinksteren

Pinksterfeest De dag begint zoals alle gewone dagen. Het dorp komt langzaam op gang. Mensen ontwaken en gaan op weg of blijven thuis, net waar het leven hen roept. Het belooft een mooie dag te worden. De zon krijgt alle ruimte. Een blauwe lucht, hier en daar wat wolkjes, maar verder is de hemel open. […]

564247 bezoekers sinds 07-06-2010