Onze Vader die in de hemelen zijt

28-04-2011 door Joop Neven

Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd { Matth.6 vers 9}.

Bijzonder, er staat “Onze Vader”. Hij is niet de Vader van mij of van onze geloofsgemeenschap, maar van de hele wereld. “Onze Vader” wil zeggen; Vader van alles wat in Zijn beeld en gelijkenis door Hem geschapen is. Daardoor Zijn wij Zijn beeld en gelijkenis, Zijn kinderen. De naam “Vader” zegt het al: Hij kan alleen maar Vader zijn als er een Zoon is. Geen Vader zonder Zoon. Anders zou Hij “Mens” heten of wat dan ook. Hij is de Vader van alles. Het Hebreeuwse woord “aw”= Vader, “awi” = mijn Vader, “awinoe = onze Vader. Als je de eerste letter van het Hebreeuwse alfabet neemt, de “alef”. Die is opgebouwd uit een ‘jod rechtsboven, en in spiegelbeeld links beneden. Dat wil zeggen: de eenheid is alleen maar te vinden in de Vader. De Vader van allen. De werkelijke Blijde Boodschap is: God is liefde, dat is niet slechts een woord, maar een voldongen feit. Voor degene die op Hem vertrouwen is het een kracht, voor degene die nog vijandig zijn, die zullen sterven aan de liefde. Want uiteindelijk loopt het kwaad stuk op Zijn  liefde zonder einde. “Onze Vader” betekent, ieder mens is een kind van Hem, uiteindelijk zal de gehele schepping een relatie met Hem hebben. Hij is de Vader  voor de gehele wereld. Dit alles is gerealiseerd door de opstanding van Christus. “Om die reden buig ik mijn knieën voor de Vader, naar wie alle geslachten in de hemelen en op de aarde genoemd worden….{Efeze 3 vers 14}.

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

God beheert zijn geheimenissen

Wij leven in chaotische tijden, waar mensen massaal op de vlucht slaan voor oorlog en onderdrukking, en waar mensen geen uitzicht meer hebben geen zich meer hebben om verder te leven. Er wordt ons altijd voorgespiegeld dat deze wereld hier de werkelijkheid is. Maar Paulus zegt: dit is nou de God dezer eeuw. Er is […]

518616 bezoekers sinds 07-06-2010