Onze Hoop

30-05-2010 door Joop Neven

Het Griekse woord “elpidos”, is in het NT door “hoop” vertaald, het heeft een veel positievere betekenis dan ons hedendaagse gebruikt suggereert. Als wij het over “hoop” hebben, heeft het meestal een achtergrond van onzekerheid, bijv. “ik hoop maar, dat…” Het Griekse woord “elpidos” heeft veel meer de betekenis van een verwachting die op zekerheid is gebaseerd. Men zou “hoop” kunnen omschrijven als de zekere verwachting van de toekomstige dingen. Nu hopen we niet zo maar. Onze hoop heeft betrekking op een belofte. De meest fundamentele verwachting is de hoop van de opstanding, zonder opstanding is onze hoop ijdel. De opgestane Christus is het centrum van al onze verwachting en hoop. Nu is er een verscheidenheid in de beloften van God, en zo ook in hopen. “daar is de hoop van Israël” {Hand.28:20; 26:7}, “de hoop des eeuwige levens” {Titus1 vrs2}, “de hoop weggelegd in de hemelen” {Kol.1 vrs 5}, “en de éne hoop onzer roeping” uit Efeze 4 vrs 4. Dit alles hangt samen met de verschillende tijdstippen van de opstanding, n.l. die van Israël {Rom.11 vrs 15}, de eerste opstanding {Openb.20 vrs 6}, de betere opstanding {Hebr.11 vrs 35}, de uit opstanding tussen de doden uit {Fillp.3 vrs 11}. Al deze “hopen” hebben de volkomen zekerheid, gegrond op Christus, de opgestane Heer, de HOOP der heerlijkheid {Kol.1 vrs27}.

Commentaren zijn gesloten.

Zoeken

Column

Pinksteren

Pinksterfeest De dag begint zoals alle gewone dagen. Het dorp komt langzaam op gang. Mensen ontwaken en gaan op weg of blijven thuis, net waar het leven hen roept. Het belooft een mooie dag te worden. De zon krijgt alle ruimte. Een blauwe lucht, hier en daar wat wolkjes, maar verder is de hemel open. […]

564263 bezoekers sinds 07-06-2010