Onze Hoop

30-05-2010 door Joop Neven

Het Griekse woord “elpidos”, is in het NT door “hoop” vertaald, het heeft een veel positievere betekenis dan ons hedendaagse gebruikt suggereert. Als wij het over “hoop” hebben, heeft het meestal een achtergrond van onzekerheid, bijv. “ik hoop maar, dat…” Het Griekse woord “elpidos” heeft veel meer de betekenis van een verwachting die op zekerheid is gebaseerd. Men zou “hoop” kunnen omschrijven als de zekere verwachting van de toekomstige dingen. Nu hopen we niet zo maar. Onze hoop heeft betrekking op een belofte. De meest fundamentele verwachting is de hoop van de opstanding, zonder opstanding is onze hoop ijdel. De opgestane Christus is het centrum van al onze verwachting en hoop. Nu is er een verscheidenheid in de beloften van God, en zo ook in hopen. “daar is de hoop van Israël” {Hand.28:20; 26:7}, “de hoop des eeuwige levens” {Titus1 vrs2}, “de hoop weggelegd in de hemelen” {Kol.1 vrs 5}, “en de éne hoop onzer roeping” uit Efeze 4 vrs 4. Dit alles hangt samen met de verschillende tijdstippen van de opstanding, n.l. die van Israël {Rom.11 vrs 15}, de eerste opstanding {Openb.20 vrs 6}, de betere opstanding {Hebr.11 vrs 35}, de uit opstanding tussen de doden uit {Fillp.3 vrs 11}. Al deze “hopen” hebben de volkomen zekerheid, gegrond op Christus, de opgestane Heer, de HOOP der heerlijkheid {Kol.1 vrs27}.

Commentaren zijn gesloten.

Zoeken

Column

Machteloze opofferende liefde

Het is Goede Vrijdag, Jezus sterft aan een kruis. Maar waarom? Verhalenverteller en missionair Matthijs Vlaardingerbroek wist precies hoe het zat, totdat een Schotse vreemdeling hem aansprak in een museum. Het is een winterse dag in Glasgow, de stad waar mijn dochter studeert, als ik eindelijk de kans krijgt om het wereldberoemde schilderij “De Christus […]

478977 bezoekers sinds 07-06-2010