Om ieder mens volwassen te stellen in Christus

08-11-2018 door Dr. K.D. Goverts

Om ieder mens volwassen te stellen in Christus

Hem verkondigen wij, wanneer wij ieder mens terechtwijzen en ieder mens onderrichten in alle wijsheid, om ieder mens in Christus volmaakt te doen zijn”{Kol.1:28}.

Dat ‘in Christus‘ wordt vaak op een negatieve manier gelezen alsof dat wil zeggen: God heeft met joú niet zoveel op. Hij vindt het met jou al­lemaal niet zo ge­weldig. God kan in feite met al die mensen die Hij ge­maakt heeft, niet zo goed over­weg, maar Hij ziet jou in Christus. Hij kijkt dus naar alle mensen door een bepaalde bril. Dan ziet Hij die men­sen niet meer, maar alleen Chris­tus en dan kan het ermee door. Door die vorm van onder­richt wor­den in wezen alle mensen gediskwalificeerd, aan de kant ge­scho­ven. Con­­sequent doorgedacht zou je kunnen zeggen dat Hij die mensen dus beter niet had kunnen maken, maar gewoon al­leen maar de Messias. Dan lijkt het er haast op alsof je moet zeggen: U wilt ons eigenlijk niet, maar U wilt alleen maar allemaal kopietjes van de Messias. De mens in zijn eigenheid, in zijn of haar identiteit, valt in we­zen weg. Deze tekst moet dus anders worden gelezen.

Paulus gebruikt de uitdrukking ‘in Christus’ als een parallel met ‘in het Ko­­nink­rijk’. Dat is ongeveer identiek. ‘In het Koninkrijk’ wil zeggen dat je in Christus bent en ‘in Christus’ betekent, dat je in die andere wereld bent. ‘In Christus’ is in feite een ruimtelijke uitdrukking. Dat wordt wel de mys­­tieke ruimte genoemd. Je bent in die ruimte van de Masjiach, in de ruim­te van het Godsrijk en daar kun je volwassen worden. In die ruimte word je teruggebracht tot je eigenlijke zijn, tot je originele bestand. Je wordt weer wat je van huis uit was. Dan word je niet beroofd van je iden­­­titeit, maar krijg je die identiteit juist terug. Je zou het haast kunnen ver­gelijken met een groep leerlingen die in een leslokaal tot hun be­stem­ming komt. Daar leren ze wat ze nodig hebben, daar bloeien ze op en ko­men tot ontplooiing. Ze worden dus niet gedrild of gekweekt in de zin van: allemaal in de maat lopen of allemaal kopietjes worden. Een goede leer­meester begeleidt hen juist om te zorgen dat ze in veelkleu­rig­heid zich­­zelf worden.

‘In Christus’ is eigenlijk het speelveld waar je je in bevindt en daar kun­nen alle kinderen zich ontplooien. Dat geeft juist ruimte. Het is ook de be­doeling dat ouders ieder kind afzonderlijk versterken en aan­moe­di­gen in wat ieder kind nu specifiek in zich heeft. Kees Maas van de ‘Vrije Ge­meente’ heeft, in navolging van Anna Terruwe, gezegd: Je mag wor­den op jouw tijd en op jouw wijze wat in jou is gelegd. Je wordt niet aan een ander gespiegeld. Je wordt ook niet iemand die helemaal wegge­stopt wordt achter Christus, maar je mag jouw eigenheid ontwikkelen.

God is ook Zichzelf. Hij zegt: Ik ben, die Ik ben. God is ook authentiek, God is ook bij Zichzelf, Hij is ook altijd bij Zichzelf gebleven. Hij is ook al­tijd trouw gebleven aan Zichzelf. Hij is nooit weggelopen van zijn ei­gen Ik, God is nooit veranderd.

Hij verloochent Zichzelf ook niet. Hij is altijd dezelfde.

 

1 comment on “Om ieder mens volwassen te stellen in Christus”


  1. Jacques van der Bijl says:

    Shalom Klaas, is het niet een ontzettende “verarming” om “in Christus” gelijk te stellen aan “in het koninkrijk” ? “In Christus” wordt wel 7 keer gebruikt in Ef 1. En Kol 2:10 zegt dat wij tot volheid gebracht zijn “in Hem”. De priester werd bekleed met de huid van het brandoffer. Dat is de enige manier waarop wij in de tegenwoordigheid van God kunnen bestaan toch. En dat doet toch allerminst iets af van onze eigen identiteit. Integendeel. Naarmate Christus meer zichtbaar wordt in ons, komen we ook meer tot onze eigen individuele bestemming. Hgr

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Pinksteren

Pinksterfeest De dag begint zoals alle gewone dagen. Het dorp komt langzaam op gang. Mensen ontwaken en gaan op weg of blijven thuis, net waar het leven hen roept. Het belooft een mooie dag te worden. De zon krijgt alle ruimte. Een blauwe lucht, hier en daar wat wolkjes, maar verder is de hemel open. […]

538715 bezoekers sinds 07-06-2010