niet ontkleed, maar overkleed

12-09-2012 door Joop Neven

“Want wij, die nog in een tent wonen, zuchten bezwaart, omdat wij niet ontkleed, doch overkleed willen worden, opdat het sterfelijke door het leven worde verslonden” {2 Kor. 5 vers 4}.

2 Kor.5 staat lijnrecht tegenover Fillp.1. In 2 Kor.5, {in de Handelingen periode} begeert Paulus niet ontkleed te worden, want sterven is daar geen gewin. In Fillp.1 echter is sterven wel gewin. Dit komt omdat God hem iets nieuws heeft geopenbaard, iets dat uitgaat ver boven de {uitgestelde} wederkomst, namelijk een nieuwe bedeling met een nieuwe hoop en een nieuwe prijs. Paulus begeert om uit het lichaam uit te wonen, en bij de Here in te wonen, maar van woningruil is niet eerder sprake, dan bij Zijn komst in de punts des tijds als de bazuin klinkt. Daarom wil hij {zo beschrijft hij het in de Korinthe brief} levend overblijven tot de komst des Heren, en verlangt hij niet te sterven om als een naakte korrel, ontkleed van zijn aardse tent in de aarde te vallen.

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

God beheert zijn geheimenissen

Wij leven in chaotische tijden, waar mensen massaal op de vlucht slaan voor oorlog en onderdrukking, en waar mensen geen uitzicht meer hebben geen zich meer hebben om verder te leven. Er wordt ons altijd voorgespiegeld dat deze wereld hier de werkelijkheid is. Maar Paulus zegt: dit is nou de God dezer eeuw. Er is […]

518646 bezoekers sinds 07-06-2010