niet ontkleed, maar overkleed

12-09-2012 door Joop Neven

“Want wij, die nog in een tent wonen, zuchten bezwaart, omdat wij niet ontkleed, doch overkleed willen worden, opdat het sterfelijke door het leven worde verslonden” {2 Kor. 5 vers 4}.

2 Kor.5 staat lijnrecht tegenover Fillp.1. In 2 Kor.5, {in de Handelingen periode} begeert Paulus niet ontkleed te worden, want sterven is daar geen gewin. In Fillp.1 echter is sterven wel gewin. Dit komt omdat God hem iets nieuws heeft geopenbaard, iets dat uitgaat ver boven de {uitgestelde} wederkomst, namelijk een nieuwe bedeling met een nieuwe hoop en een nieuwe prijs. Paulus begeert om uit het lichaam uit te wonen, en bij de Here in te wonen, maar van woningruil is niet eerder sprake, dan bij Zijn komst in de punts des tijds als de bazuin klinkt. Daarom wil hij {zo beschrijft hij het in de Korinthe brief} levend overblijven tot de komst des Heren, en verlangt hij niet te sterven om als een naakte korrel, ontkleed van zijn aardse tent in de aarde te vallen.

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Pinksteren

Pinksterfeest De dag begint zoals alle gewone dagen. Het dorp komt langzaam op gang. Mensen ontwaken en gaan op weg of blijven thuis, net waar het leven hen roept. Het belooft een mooie dag te worden. De zon krijgt alle ruimte. Een blauwe lucht, hier en daar wat wolkjes, maar verder is de hemel open. […]

563251 bezoekers sinds 07-06-2010