Mozes

07-07-2010 door Joop Neven

“Toen zeide Mozes tot de Here: Och Here, ik ben geen man van het woord, noch sinds gisteren, noch sinds eergisteren, noch sinds Gij tot uw knecht gesproken heeft” {Exodus 4 vers 10}.

Het gaat in deze tekst er niet om dat Mozes een slechte spreker was, of dat hij moeilijk uit zijn woorden kon komen. “geen man van het woord” is in het Hebreeuws “debarim”, dat betekent “geschiedenis”. Dat betekent, Mozes had geen “woorden” met meerwaarde, met een daadkarakter. Zijn woorden hadden geen uitwerking. Mozes zegt dan ook, “ik ben zwaar van mond en zwaar van tong” God zegt dan in vers 12 van Exodus 4: “….Ik zal met uw mond zijn en u leren, wat gij spreken moet”. God geeft de “debarin”, woorden die er toedoen. Die zijn uitwerking niet zal missen. Want Zijn woorden zullen nooit ledig weerkeren. Hij is het dat alles de juiste plaats geeft. Zo zal de God van Israël zorgen dat Zijn volk uiteindelijk een groot evangelisatie campagne zal starten, die zal leiden dat alle volkeren tot Hem gebracht worden. Wat zal het zijn als de gehele aarde rust heeft, stil is, uitbreken zal in gejubel {Jes.14 vers 7}. Maar het uiteindelijke einddoel zal zijn “God alles in allen”. Alles is tot Hem geschapen.

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Pinksteren

Pinksterfeest De dag begint zoals alle gewone dagen. Het dorp komt langzaam op gang. Mensen ontwaken en gaan op weg of blijven thuis, net waar het leven hen roept. Het belooft een mooie dag te worden. De zon krijgt alle ruimte. Een blauwe lucht, hier en daar wat wolkjes, maar verder is de hemel open. […]

547892 bezoekers sinds 07-06-2010