Morgenster

22-09-2010 door Joop Neven

Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, gij morgenster, zoon des dageraads. {Jes.14 vers 12}.

In het O.T komt de term “morgenster” als benaming voor hemelgeesten één keer voor en wel in Job 38 vers 7. Terwijl de morgensterren {kochbeejboqès}tezamen juichten, en al de zonen Gods jubelden? Maar daar staat dan ook een heel ander woord dan in Jesaja 14 vers 12. In Job 38 vers 7 staat “ kochbeejboqes” dat is “morgensterren”. Maar dat woord staat niet in Jes.14 vers 12. Daar staat “heeliel”, dat op andere plaatsen ook wel vertaald wordt met “weeklagen” of “ huilen”, je kan ook vertalen; huil of jammer {Jes.13 vers 6}zoon des dageraads, {met het oog op Babels verwoesting}.

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

God beheert zijn geheimenissen

Wij leven in chaotische tijden, waar mensen massaal op de vlucht slaan voor oorlog en onderdrukking, en waar mensen geen uitzicht meer hebben geen zich meer hebben om verder te leven. Er wordt ons altijd voorgespiegeld dat deze wereld hier de werkelijkheid is. Maar Paulus zegt: dit is nou de God dezer eeuw. Er is […]

518692 bezoekers sinds 07-06-2010