Hij is de Middelaar

25-05-2010 door Joop Neven

“Want er is één God en één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus” {1Tim.2 vers 5}. Hier komen we tot de kern van onze verlossing. Gods genade en barmhartigheid werden werkelijkheid in de Middelaar. Twee partijen worden hier ten tonele gevoerd; de mens en God. De aan de zonde verslaafde mens en de liefde van de Vader. Aan de ene kant de egoïstische machtsontplooiing en eerzucht, anderzijds de alles overvloeiende genade.

Nu staat daar De Middelaar, die spreekt: “Slachtoffer en offergave hebt Gij niet gewild, maar Gij hebt mij een lichaam bereid; in brandoffers en zondoffers hebt geen welbehagen gehad. Toen zei Ik: zie, hier ben Ik – in de boekrol staat van Mij geschreven – om uw wil, o God, te doen” {Hebr.10 vers 5-7, vgl. Ps.40 vers 6-8}. “Immers, zulk een hogepriester hadden wij ook nodig: heilig, zonder schuld of smet, gescheiden van de zondaren en boven de hemelen verheven” {Hebr.7 vers 26}. “En nog veel duidelijker wordt het, als naar het evenbeeld van Melchizedek een andere priester opstaat, die dit niet geworden is krachtens een we met een voorschrift betreffende vleselijke afkomst, maar krachtens een onvernietigbaar leven” {Hebr7 vers 15-16}. Dat is de Middelaar tussen God en de mensen, de mens Christus Jezus als Hogepriester Gods. Wat bewoog Hem ertoe, om Zijn leven te schenken. God heeft ons oneindig lief, en daarom heeft God Zijn Zoon gezonden, die wij gekruisigd hebben, nochtans keerde God Zich niet af, maar maakte van het kruis het hoogste blijk van Zijn liefde, dat bewees Hij door Jezus Christus uit de doden op te wekken. God is gelukzalig omdat dit Middelaarschap alles omvat. Alle terreinen van de schepping, alle mensen zijn van de doodsmacht bevrijd.

De Blijde Boodschap vandaag is dan ook: Weest met God verzoend{2Kor.5 vers 20}

We doen er goed aan te aanvaarden dat God in liefde verandering heeft gebracht in Zijn betrekking met de wereld, in betrekking tot de mens, zodat wij onze medemens met hetzelfde medeogen mogen lief hebben. De wereld beseft niet dat God al verzoend is met de mens. Maar als de schellen van de ogen verdwijnen, dan zal elke tong vrijwillig belijden, dat Jezus Christus Heer is.

“Wij zijn dus gezanten van Christus; alsof God door onze mond u vermaande; in naam van Christus vragen wij u: laat u met God verzoenen: {letterlijk weest verzoend met God}.

 

 

 

Commentaren zijn gesloten.

Zoeken

Column

Pinksteren

Pinksterfeest De dag begint zoals alle gewone dagen. Het dorp komt langzaam op gang. Mensen ontwaken en gaan op weg of blijven thuis, net waar het leven hen roept. Het belooft een mooie dag te worden. De zon krijgt alle ruimte. Een blauwe lucht, hier en daar wat wolkjes, maar verder is de hemel open. […]

563694 bezoekers sinds 07-06-2010