Met bloed gereinigd

09-08-2010 door Joop Neven

”En nagenoeg alles wordt volgens de wet met bloed gereinigd, en zonder bloedstorting geschiedt er geen vergeving” { Hebr. 9 vers 22}.

Niet omdat God bloed nodig heeft om te kunnen vergeven, zoals gewoonlijk wordt geleerd. Maar omdat God bloed nodig heeft om Zijn vergeving te kunnen bewijzen. God eist geen bloed, maar Hij geeft het bloed ter verzoening. Het bloed is Gods gave aan de mens. Nooit gaat het in de offerrituelen van de Schrift om de bloedstorting op zichzelf. Het gaat er altijd om, wat er met het bloed gebeurde NA de bloedstorting. Het bloed werd bv. in het heiligdom gebracht, of het altaar gesprengd. In type spreekt het van hetgeen geschiedde NA Christus bloedstorting. Het Slachtoffer leeft. Normaal gesproken ligt een lammetje dood. Maar het geslachte Lammetje dat de Schrift tekent staat en leeft {Openb.5 vers 6}.

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

God beheert zijn geheimenissen

Wij leven in chaotische tijden, waar mensen massaal op de vlucht slaan voor oorlog en onderdrukking, en waar mensen geen uitzicht meer hebben geen zich meer hebben om verder te leven. Er wordt ons altijd voorgespiegeld dat deze wereld hier de werkelijkheid is. Maar Paulus zegt: dit is nou de God dezer eeuw. Er is […]

518598 bezoekers sinds 07-06-2010