Man en vrouw geschapen uit de mens

18-02-2014 door Joop Neven

“Mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen” {Gen.1:27}.       

In Genesis 2 is een markant punt aan de orde: de vrouw is niet ge­nomen uit de man! De vrouw is genomen uit de mens. Het is dus niet zo, dat er eerst een man was, waar toen een vrouw uit zou zijn ge­no­men, maar er was een mens, een adam. Uit die mens wordt de vrouw genomen, of beter gezegd uit die mens wordt een rib genomen. Dus niet een vrouw, maar alleen het materiaal. Die rib wordt dan gebouwd tot een vrouw. Wat dan overblijft, als die rib uit de mens wordt genomen, is een man. Dus wil je het heel onvrien­delijk zeg­gen: de man was het restant. Die man ontstaat dus pas, als de vrouw uit de mens is genomen. Die man ont­staat pas door een gemis, doordat daar iets wordt weggenomen. Maar uiteindelijk zal het zijn: “Hierbij is geen sprake van Jood of Griek, van slaaf of vrije, van mannelijk en vrouwelijk: gij allen zijt immers één in Christus”{Galaten3:28}. Hierbij moe­ten we in het oog houden, dat het in Genesis 2 geen en­ke­le rol speelt, wie er nu het eerst was. Ook bij de rabbijnen blijkt dat heel ver­schillend te worden bekeken. Want lang niet altijd is de­ge­ne, die er het eerst is, ook de voornaamste. Kijk maar naar Esau en Jakob, Ismaël en Isaäk, en anderen.

 

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

God beheert zijn geheimenissen

Wij leven in chaotische tijden, waar mensen massaal op de vlucht slaan voor oorlog en onderdrukking, en waar mensen geen uitzicht meer hebben geen zich meer hebben om verder te leven. Er wordt ons altijd voorgespiegeld dat deze wereld hier de werkelijkheid is. Maar Paulus zegt: dit is nou de God dezer eeuw. Er is […]

514052 bezoekers sinds 07-06-2010