Liefde

12-07-2010 door Joop Neven

Van alle machten ter wereld houdt de liefde het langste stand. Liefde is de enige macht die een vijand veranderd in een vriend. Liefde is de sleutel tot de problemen van deze wereld. Deze scheppende macht is zo indrukwekkend geopenbaard in de Here Jezus Christus. De mens sloeg Hem aan het kruis, maar nochtans bad Hij, Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. Blindheid was de kwaal waar de mens aan leed. De mensen die Hem gekruisigden hebben niet geweten wat zij deden. Als je ziet naar het kruis, dan zie je de vergevende liefde van de Vader. Zij die Hem kruisigden wisten niet zij deden. De toorn van God hoefde niet gestild te worden door de dood van Zijn Zoon. Hij zoekt geen vergelding, Hij zoekt geen wraak. Hij is rechtvaardig en De Rechtvaardige kent geen wraakgedachte.

Welk Godsbeeld hebt u? Ondanks vele religieuze dogma’s die gestoeld zijn op en voeding geven aan gevoelens van angst, zegt de Schrift in psalm 34: 9 “Smaakt en ziet, dat de Here goed is, welzalig de man die bij Hem Schuilt”.

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

God beheert zijn geheimenissen

Wij leven in chaotische tijden, waar mensen massaal op de vlucht slaan voor oorlog en onderdrukking, en waar mensen geen uitzicht meer hebben geen zich meer hebben om verder te leven. Er wordt ons altijd voorgespiegeld dat deze wereld hier de werkelijkheid is. Maar Paulus zegt: dit is nou de God dezer eeuw. Er is […]

518687 bezoekers sinds 07-06-2010