Leerhuis Hillegersberg

23-01-2019 door Joop Neven

In het voorjaar van 2019 hopen wij ons Leerhuis voort te zetten.

Thema:

        W E G E N  NAAR HET  H A R T  VAN  G O D  

Eenmaal is alles begonnen vanuit het Hart: het Hart van de Eeuwige. Heel de kosmos, hemelen en aarde, sterren en planeten, voortgekomen uit het Hart van de eeuwige Liefde. Een mens, bedacht, ontloken, uit een Gedachte, goddelijke Gedachte.

Deze Meester, Herder, Vader gaat op weg, op Zijn mensen terug te vinden. Welke wegen, welke paden? De aloude paden zijn de Zijne, zegt een profe-tische stem. Op welke wegen, op welke paden neemt Hij ons mee? Op welk spoor zet de eeuwige Christus, de eeuwige Geest ons?

Genezing voor een mensenhart dat brak.

De data zijn Deo Volente:

23 februari,  6 april,  15 juni 2019.

Aanvang:  10.30 uur.  Te 15.00 uur sluiten wij af.

Adres: Oranjekerk (zij-ingang),  Rozenlaan 20 te Rotterdam – Hillegersberg.

Kosten:  € 21,–  voor de gehele serie van drie zaterdagen. Eventueel € 7,– per keer. Betaling per bank:  NL 58 ABNA 053 12 10 898 ten name van K.D. Goverts te Dordrecht,  dan wel contant aan de zaal.

N.B.  het ING nummer is opgeheven.

Inlichtingen en aanmelding bij de docent: Dr K.D. Goverts,  Giessenstraat 2,   3313 CP  Dordrecht;  tel. 078 – 64 54 097

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

God beheert zijn geheimenissen

Wij leven in chaotische tijden, waar mensen massaal op de vlucht slaan voor oorlog en onderdrukking, en waar mensen geen uitzicht meer hebben geen zich meer hebben om verder te leven. Er wordt ons altijd voorgespiegeld dat deze wereld hier de werkelijkheid is. Maar Paulus zegt: dit is nou de God dezer eeuw. Er is […]

520374 bezoekers sinds 07-06-2010