Judas Iskariot

11-03-2014 door Joop Neven

“…maar dit zeide hij niet, omdat hij zich om de armen bekommerde, maar omdat hij een dief was en als beheerder der kas de inkomsten wegnam.” (Joh.12 vers 6-8). Het hete hangijzer in deze tekst is de vertaling. Uit deze tekst blijkt wel, dat vertalen moeilijk is en dat er soms vooroordelen meespelen. De  King – James vertaling heeft het juist vertaald: “…maar omdat hij een dief was…” tot zover is het juist vertaald, maar dan moet er staan “…en de beurs had en hij droeg datgene wat toegeworpen werd..” Er staat dus: hij was een dief, maar er staat ook dat hij iets droeg. Het probleem van Judas was dus niet dat hij pikte; zijn probleem was ook niet dat hij om de armen bekommerde, want dat deed hij juist niet. Het probleem van Judas zat veel dieper. Zijn probleem was, dat hij die beurs droeg. Het woord “beurs” betekent oorspronkelijk “foedraal voor muziekinstrumenten”. Bij Judas was dat foedraal dus geworden tot een bergplaats voor het geld. Judas had om zo te zeggen “de hand op de knip”. Hij zorgde dat alles in die beurs bleef. Dat was zijn taak, althans zo zag hij die. Die beurs was in wezen het noodlot voor de armen. Judas zorgde er als het ware voor, dat de armen arm blijven. En daarom staat er, was Judas een dief. Niet omdat hij uit de kas pikte, maar omdat hij achter hield waarop de armen recht hadden. Zijn probleem was niet, dat zijn hand in de beurs ging, maar dat zijn hand te weinig in de beurs ging. Terwijl Judas ongetwijfeld de tekst kende uit Deut.15 vers 11 “….Gij zult uw hand wijd openen voor uw broeder, voor uw ellendige en uw arme in uw land.”

Het was bij Judas niet zo, dat de kas niet klopte, die kas klopte altijd. Die kloppende kas was juist de ellende.

Commentaren zijn gesloten.

Zoeken

Column

Pinksteren

Pinksterfeest De dag begint zoals alle gewone dagen. Het dorp komt langzaam op gang. Mensen ontwaken en gaan op weg of blijven thuis, net waar het leven hen roept. Het belooft een mooie dag te worden. De zon krijgt alle ruimte. Een blauwe lucht, hier en daar wat wolkjes, maar verder is de hemel open. […]

563601 bezoekers sinds 07-06-2010