Jitschak of wel Tsachak

10-08-2010 door Joop Neven

“Abraham nu en Sara waren oud en hoogbejaard; het ging Sara niet meer naar de wijze der vrouwen. Dus lachte Sara in zichzelf, denkende: Zal ik wellust hebben, nadat ik vervallen ben, terwijl mijn heer oud is” {Gen. 18 vers 11-12}.

Het woord dat voor “lachen”gebruikt wordt, is hetzelfde dat in de naam zit van Isaäk, of wel, jitschak, namelijk tsachak = lachen. Isaäk was immers de zoon, die eigenlijk niet geboren kon worden; het was uitgesloten dat hij kwam, zie bovenstaande tekst. Dat is het bijzondere. God zegt: ik doe nu net dingen die niet kunnen; wat iedereen kan, dat doe Ik tóch al. Daarom ook zijn de genezingen waarvan het N.T. spreekt, geen voorlopers van de medische faculteit. Maar het is steeds het doorbreken van wat niet kan, de blinde wordt ziende, de dover horende, zelfs de dode wordt levend, de brandende braambos. “….de braamstruik stond in brand, maar werd niet verteerd. Mozes nu dacht: Laat ik toch dat wondere verschijnsel gaan bezien, waarom de braamstruik niet verbrandt”{Exodus 3 vers 2-3}. Het schiet in brand en wordt niet verteerd. God komt met Zijn Vuur van Zijn Geest. Je komt in vlam te staan en wordt niet verteerd. Hij laat de hoop niet vallen en Zijn schepping laat Hij niet alleen. Door het oordeel heen zal Hij Israël, zal Hij de wereld verlossen.

Wat ook zo bijzonder is aan deze geschiedenis, is dat, Mozes in de eerste instantie aandacht heeft voor de kudde. Omdat hij aandacht heeft voor het kleine. Zo, op zichzelf is de kudde onbelangrijk, daar kijk je overheen. Maar toen hij de kudde naar de overkant geleid had verschijnt God ineens in die seneh, de braamstruik die niet verbrandt. Dan ontdekt hij God, doordat hij dat kleine, dat onbelangrijke toch ook belangrijk vindt.

Wetmatig kan dat niet, maar het gaat verder dan deze wereld kan zien en begrijpen. Naast het aanvaarden van deze dingen en het horen, hoort naast de ernst een glimlach, hoe is het mogelijk, hoe bestaat het? En daar moet God nou weer om glimlachen.

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Pinksteren

Pinksterfeest De dag begint zoals alle gewone dagen. Het dorp komt langzaam op gang. Mensen ontwaken en gaan op weg of blijven thuis, net waar het leven hen roept. Het belooft een mooie dag te worden. De zon krijgt alle ruimte. Een blauwe lucht, hier en daar wat wolkjes, maar verder is de hemel open. […]

559235 bezoekers sinds 07-06-2010