Israël is Gods volk

18-10-2010 door Joop Neven

Als ik zou moeten bewijzen dat Israël Gods volk is dan zou ik Jeremia 31 vers 10 citeren waar staat dat Hij die Israël verstrooide hem weer zal vergaderen en bewaren zoals een herder zijn kudde. Verderop, in vers 31, staat dat de dagen komen dat God met Israël een nieuw verbond zal sluiten. En ik zou 1 Samuël 12:22 aanhalen waar staat dat de Here Zijn volk niet heeft verstoten om wille van Zijn grote Naam; de Here heeft immers verkozen u tot Zijn volk te maken.
Maar als mooiste bewijs zou ik de zon, maan en sterren aanvoeren. Deze zijn het bewijs dat Israël nog steeds God’s volk is. Lees maar na in Jeremia 31:35-37: Zo zegt de HEERE, Die de zon ten lichte geeft des daags, de ordeningen der maan en der sterren ten lichte des nachts, Die de zee klieft, dat haar golven bruisen, HEERE der heirscharen is Zijn Naam: Indien deze ordeningen van voor Mijn aangezicht zullen wijken, spreekt de HEERE, zo zal ook het zaad Israels ophouden, dat het geen volk zij voor Mijn aangezicht, al de dagen. Zo zegt de HEERE: Indien de hemelen daarboven gemeten, en de fondamenten der aarde beneden doorgrond kunnen worden, zo zal Ik ook het ganse zaad Israels verwerpen, om alles, wat zij gedaan hebben, spreekt de HEERE.
Ik wil u slechts één ding meegeven en dat is Psalm 122:6a: “Bidt om den vrede van Jeruzalem”;

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Machteloze opofferende liefde

Het is Goede Vrijdag, Jezus sterft aan een kruis. Maar waarom? Verhalenverteller en missionair Matthijs Vlaardingerbroek wist precies hoe het zat, totdat een Schotse vreemdeling hem aansprak in een museum. Het is een winterse dag in Glasgow, de stad waar mijn dochter studeert, als ik eindelijk de kans krijgt om het wereldberoemde schilderij “De Christus […]

480220 bezoekers sinds 07-06-2010