Is God opgehouden met scheppen?

28-06-2011 door Dr. K.D. Goverts

Gen. 1:1 “In den beginne schiep God de hemel en de aarde”

Het gaat over het scheppen van God.

Komt van Bara: vorm geven aan wat vormeloos is, wat nog geen vorm heeft, geen structuur en geen orde. Bara komt van een hebreeuws woord dat “rooien” betekent, het rooien van bomen. Het scheppen van God is eigenlijk net zoiets als iemand die bomen gaat rooien, dan komt er een open plek. Dus eigenlijk gaat het om ‘ruimte scheppen’. God schept ruimte om te leven. Hij duwt al die dingen die er niet moeten zijn opzij, zodat er ruimte komt om adem te halen. (voorbeeld van mijn studeerkamer)

Is God opgehouden met scheppen?

Was Hij alleen maar vroeger eenmaal de schepper en heeft Hij Zijn schepping sindsdien aan haar lot overgelaten? Een soort klokkenmaker, die de klok heeft gemaakt en opgewonden en hem nu zonder bemoeienis af laat lopen. NEE: Er zijn teksten, waarin prachtig tot uitdrukking komt dat God nog altijd de Schepper is, bijvoorbeeld:

Jesaja 42:5 lett. Ze zegt de God, de HERE, die de hemelen schept en uitbreidt met alles wat daaruit ontspruit. Als je dat in de hebreeuwse tekst leest wordt daar een woord gebruikt dat ook de tegenwoordige tijd omvat. God gaat continu door met scheppen. De hemel en de aarde heeft Hij niet alleen ooit een keer gemaakt, maar die brengt Hij ook tot voltooiing. Want dat woord “maken” in het Hebreeuws betekent ook: afmaken. Wat Hij maakt, dat maakt Hij af.

Dus God blijft de Creator, de scheppende God.

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Pinksteren

Pinksterfeest De dag begint zoals alle gewone dagen. Het dorp komt langzaam op gang. Mensen ontwaken en gaan op weg of blijven thuis, net waar het leven hen roept. Het belooft een mooie dag te worden. De zon krijgt alle ruimte. Een blauwe lucht, hier en daar wat wolkjes, maar verder is de hemel open. […]

562999 bezoekers sinds 07-06-2010