Is God de mens zat?

25-05-2010 door Joop Neven

Dat was de conclusie van de Paus. God is de mens zat. Omdat God niet reageert op wat er vandaag de dag gebeurt, is Hij de mens zat. Misschien heeft hij geprobeerd om een prikkelende opmerking te plaatsen, om de mensen wakker te maken. Ik ga ervan uit dat de Paus het goed bedoeld heeft, maar één ding is zeker, hij is er in geslaagd om een verkeerd Vader beeld te creëren. Want als God de mens zat is, waarom vieren we dan kerstfeest. Christus is in de wereld gekomen om zondaren te behouden {1Tim.1 vers 15}.Waarom vieren we dan Pasen, de ‘bloemen uit Holland’ fleuren het St Pietersplein prachtig op, maar wat zou dat voor zin hebben als God de mens zat is? Als de Paus de Bijbel opent, dan kan hij lezen dat wij nu leven in een tijd dat God zich voor een ogenblik heeft terug getrokken. Dat wij in de bedeling leven van het geheimenis. Een genade tijd, waar de Vader een Lichaam aan het formeren is n.l. Het Lichaam van Christus, de gemeente. God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is. {Rom.5 vers 8. Als dit Woord niet meer waar is, dan is de genade geen genade meer. Wij moeten eens leren rusten in de genade die heil brengt aan alle mensen. Want God de Vader is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid. En zolang er één verloren is, kan Hij niet anders dan zoeken totdat Hij hem vindt. Bij verkondiging van het Evangelie houden velen ervan, te vertellen dat God boos is, of dat God de mens zat is. Maar de blijde boodschap is: dat God een volmaakte cirkel is die niemand buiten sluit. De vreugde boodschap – God is liefde – is niet slechts een woord, maar een voldongen feit. Want uiteindelijk loopt het kwaad stuk op Zijn liefde, de vijandschap sterft aan de liefde.

Is God de mens zat? God is de zonde zat, maar de mens, neen. En de Here God riep de mens tot Zich en zeide tot hem: Waar zijt Gij? En die roep luidt nog steeds.

Commentaren zijn gesloten.

Zoeken

Column

Pinksteren

Pinksterfeest De dag begint zoals alle gewone dagen. Het dorp komt langzaam op gang. Mensen ontwaken en gaan op weg of blijven thuis, net waar het leven hen roept. Het belooft een mooie dag te worden. De zon krijgt alle ruimte. Een blauwe lucht, hier en daar wat wolkjes, maar verder is de hemel open. […]

559002 bezoekers sinds 07-06-2010