Ik zal de herder slaan

15-10-2010 door Joop Neven

 “Ik zal de herder slaan en de schapen zullen verstrooid worden” {Marc.14:27}

Misschien is dit de manier waarop het lijden van Jezus in een Goddelijk licht wordt gezet. In die zin, dat de mens het heeft gedaan, maar nu wordt deze mensen de last afgenomen. Het  is net alsof God zegt, jullie hebben de kruisiging uitgevoerd, maar Ik zal het voor Mijn rekening nemen. Ik zal de lasten van je af nemen. Want wat zou het alternatief zijn dat God gezegd zou hebben, jullie hebben Jezus gekruisigd en dat zal Ik jullie blijven aanrekenen. Neen zegt God, Ik zal niet aanrekenen wat je de Zoon hebt aangedaan, Ik zal het Mijzelf aanrekenen. God Zelf neemt de schuld van de kruisiging op zich. God zegt als het ware; zet het maar op Mijn strafregister. Niet in de zin dat God het van te voren gepland heeft of bedacht, nu ga Ik Mijn Zoon kruisigen, maar wel achteraf dat God zegt; de straf neem Ik over. God zegt als het ware, zet Mij maar als dader, Ik zal de herder slaan, daarmee wordt de laatste aanklacht tot zwijgen gebracht. De Rechter gaat in de beklaagde bank staan en zegt; neem Mij maar. Wij zien in Marc.14 vers 27 geen slaande God, maar de slagen komen op Christus neer. Het zijn onze lasten, maar Hij draagt ze.

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

God beheert zijn geheimenissen

Wij leven in chaotische tijden, waar mensen massaal op de vlucht slaan voor oorlog en onderdrukking, en waar mensen geen uitzicht meer hebben geen zich meer hebben om verder te leven. Er wordt ons altijd voorgespiegeld dat deze wereld hier de werkelijkheid is. Maar Paulus zegt: dit is nou de God dezer eeuw. Er is […]

518616 bezoekers sinds 07-06-2010