Hongeren en dorsten naar de gerechtigheid

13-05-2014 door Joop Neven

“Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd wor­den”  {Matt.5:6}.

Er is een verschil tussen verzadigd worden in de natuurlijke wereld en ver­zadigd worden in de geestelijke wereld. In de natuurlijke wereld heb je op een gegeven moment genoeg gegeten en wil je niets meer hebben. In de geestelijke wereld echter blijven honger en verzadiging elkaar ver­ge­zellen. Het is goed dat de mens ook blijft verlangen.

Dat hongeren en dorsten geven iets aan van duurzaamheid. Je blìjft hongeren en dorsten. In een bepaal­de zin is dat iets wat je blijft begeleiden. Wee de mens die op een gege­ven moment overal wel genoeg van heeft. De mens die blasé is en ner­gens meer zin in heeft. Dat is bepaald geen zalige toestand. Dat hon­ge­ren en dorsten blijft doorgaan. En tegelijk mag daar dan – je zou kunnen zeg­gen bij tijd en wijle – als een soort kostbaar moment, die verzadiging zijn. Sèba‘ (verzadiging) heeft dezelfde woordstam als sjeba‘ (het getal 7). Het woord sjeba’ (de koningin van Sjeba’) eindigt met een aleph. Zeven betekent de voltooiing; zeven is ook de verza­di­ging. Op de zevende dag vindt de voleinding plaats.

Het is goed dat een mens honger kent, want dat hoort in wezen ook bij het innerlijke leven. Het is goed, dat er honger is naar God en naar het Woord. Om bij God te komen dient er van­binnen een diepe eerbied te zijn en een verlangen om te ontvangen! Je hoeft jezelf ook niet beter voor te doen, je hoeft je­zelf niet een bepaal­de status aan te meten, maar je mag zijn wie je bent. De mens heeft dan innerlijk een houding waardoor hij dat inderdaad ook wil. ‘Ik wil ko­men met lege handen en ik wil ont­vangen’. Je hoeft niet te vluchten voor jezelf, maar je mag gekènd wor­den. Daarmee leg je als het ware de loper uit, zodat het Woord naar je toe kan komen. Je hoeft alleen maar ont­vankelijk te zijn. Dat is dat ge­heim van die hon­ger… de vragen die er branden…. het verlangen om te naderen…

Zalig die hongeren en dorsten……

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Pinksteren

Pinksterfeest De dag begint zoals alle gewone dagen. Het dorp komt langzaam op gang. Mensen ontwaken en gaan op weg of blijven thuis, net waar het leven hen roept. Het belooft een mooie dag te worden. De zon krijgt alle ruimte. Een blauwe lucht, hier en daar wat wolkjes, maar verder is de hemel open. […]

536486 bezoekers sinds 07-06-2010