Hoe vertaal je “eeuwig”?

27-05-2014 door Joop Neven

“En de verstandigen zullen stralen als de glans van het uitspansel, en die velen tot gerechtigheid hebben ge­bracht als de sterren, voor eeu­wig en altoos”. En daaraan vooraf staat: “Velen van hen die slapen in het stof der aarde, zullen ontwaken, de­zen tot eeuwig leven en genen tot versmading, tot eeuwig afgrij­zen” {Dan.12:2-3}.

Dat woord eeuwig betekent eigenlijk: ‘Van de eeuw’. Dat kan dus zijn: ‘deze eeuw’ of ‘de toekomende eeuw’. Dat kan zijn een ‘olam, zo is dat letterlijk in het Hebreeuws, dat is een verborgentijd. En eeuwigleven is leven van de toekomende eeuw.

Dat snoeien en dat afknotten heeft ook betrekking op die eeuw. Het probleem bij ons is, dat we bij eeuwig altijd denken aan tijd­loos. Wij denken dan: dat is iets, waar nooit een eind aan komt. Het He­breeuwse woord ‘olam betekent echter niet zozeer: er komt nooit een einde aan, maar het behelst een tijdperk. Dus als dat pro­ces klaar is van dat snoeien en van dat af­knotten, dan kan er nog een volgende eeuw komen.

“De oogst is de voleinding van de wereld”  {Matt.13:39}.

Er staat dus niét: «De oogst is het einde van de wereld». Letterlijk staat er ook niet wereld, maar eeuw, aeon. Er wordt dus een tijd­­­perk vol­eindigd. De wereld gaat niet ten einde!  Het Hebreeuwse denken kent geen einde van de tijd. Dat is een basis­principe van het Hebreeuwse denken. Na de laatste dag komt er altijd nog een morgen. Het was avond ge­weest en het was mor­gen geweest, één dag! Na de avond komt er een morgen. Eens gaat de tijd niet dicht, maar dan hij gaat juist open. De zo­ge­­naamde eindtijd is niet het einde van de tijd. Het is de finale van een tijd­perk.

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

God beheert zijn geheimenissen

Wij leven in chaotische tijden, waar mensen massaal op de vlucht slaan voor oorlog en onderdrukking, en waar mensen geen uitzicht meer hebben geen zich meer hebben om verder te leven. Er wordt ons altijd voorgespiegeld dat deze wereld hier de werkelijkheid is. Maar Paulus zegt: dit is nou de God dezer eeuw. Er is […]

516652 bezoekers sinds 07-06-2010