Het welbehagen van de Vader

31-05-2010 door Joop Neven

Het is  het welbehagen van de Vader geweest dat in Hem al de volheid der Godheid wonen zou {Kol.2 vrs 9}, en dat Hij door Hem vrede gemaakt hebbende door het bloed zijns kruises, door Hem, alle dingen verzoenen zou tot Zichzelven, hetzij de dingen die op aarde, hetzij de dingen die in de hemelen zijn {Kol.1 vrs 18-20}. Dat is wat de Schrift over de Here Jezus zegt. We lezen dat alles wat door de Zoon geschapen is, ook eenmaal door Hem verzoend zal zijn. Dat is wat de Schrift leert. De Verzoener van het al. Christus is de Zoon van Gods liefde. Het is niet de Zoon van Gods gerechtigheid, al is het waar, dat Hem gegeven is gericht te houden {Matth.28 vrs 18}. Hij is niet de Zoon van Gods wijsheid, al is het waar dat in Hem al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn {Kol.2 vrs 3}. Nee, Hij is de Zoon van Gods liefde. God is liefde {1Joh.4 vrs 8 en 16}, toen Hij de Zoon voortbracht deed Hij dat om Zijn liefde bekend te maken. Hij heeft de grootheid van Zijn liefde geopenbaard, aan een wereld die vijandig was.

Zie, het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt {Joh.1 vrs 29}.

Commentaren zijn gesloten.

Zoeken

Column

God beheert zijn geheimenissen

Wij leven in chaotische tijden, waar mensen massaal op de vlucht slaan voor oorlog en onderdrukking, en waar mensen geen uitzicht meer hebben geen zich meer hebben om verder te leven. Er wordt ons altijd voorgespiegeld dat deze wereld hier de werkelijkheid is. Maar Paulus zegt: dit is nou de God dezer eeuw. Er is […]

518704 bezoekers sinds 07-06-2010