Het waarachtige gesprek

27-10-2013 door Dr. K.D. Goverts

Vooral in de Psalmen ga je veel ontdekken over het waar­achtige ge­sprek tus­sen God en mens. In feite zou je kunnen zeggen: heel de Bij­bel is uitbeel­ding van dat gesprek; het gesprek tussen God en mens, maar ook het ge­sprek tussen mens en mens. “Ik roep U aan, omdat Gij, o God, mij antwoordt;  neig uw oor tot mij, hoor naar mijn woord”  {Ps.17:6}.

God is de God van het gesprek. Dat zie je ook in deze psalm, waar in vers 6 bijvoorbeeld wordt gesproken van roepen en antwoorden. In een andere vertaling wordt gezegd: “Ik ben het die U riep, ja God, Gij antwoordt mij”. Hier lees je dus, hoe David dat gesprek weer gevonden heeft. Dat is veel we­­zenlijker dan doorgaans wordt gedacht. Er zijn in diepste zin twee manieren van leven: je hebt de monologi­sche manier van leven en de dia­lo­gi­sche manier. Bij de mono­logische manier is je leven een al­leenspraak. Bij de dialo­gische manier van leven leef je in het ge­sprek. Als je de Tien Woorden bekijkt, zie je, dat dat er al heel fundamenteel inzit. Ik ben de Here, uw God; daar heb je het Ik; maar daarna hoor je steeds het gij – gij zult… Je zou kunnen zeggen: de hele grondwet van het Koninkrijk der hemelen is gebouwd op dat ik en gij. Ik ben en gij zult. Dat gij zult geen... is niet zozeer een bevel, maar veelmeer een be­lof­te­-gerichte uitspraak. Het is niet zozeer: gij móet, maar gij zúlt. Dit houdt toe­komst­pers­pec­tie­ven en toezeggin­gen in, dat opent mogelijkheden. Het hele spreken van God is dus gericht op die Ik-gij relatie. Dan gaat de mens ook ontdekken dat hij een ik is en dat God een Gij is. Dan ga je dus le­ven in de dialoog. God heeft van meet af aan dat ge­sprek gewild.

 

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

God beheert zijn geheimenissen

Wij leven in chaotische tijden, waar mensen massaal op de vlucht slaan voor oorlog en onderdrukking, en waar mensen geen uitzicht meer hebben geen zich meer hebben om verder te leven. Er wordt ons altijd voorgespiegeld dat deze wereld hier de werkelijkheid is. Maar Paulus zegt: dit is nou de God dezer eeuw. Er is […]

520450 bezoekers sinds 07-06-2010