Het volk van God en de volkerenwereld

02-06-2014 door Joop Neven

In Genesis 16 gaat het dan over de ontmoeting tussen de Engel des HE­REN en Hagar., “En de Engel des HEREN trof haar aan bij een waterbron in de woes­tijn, bij de bron aan de weg naar Sur. En hij zeide: Hagar, slavin van Saraï, vanwaar komt gij en waarheen gaat gij?” {Gen.16:7-8}. Hagar wordt meestal negatief beoordeeld. Eén kant van de zaak is, dat zij een beeld is van ‘het leven onder de wet’, van de slavernij. In de structuur van Genesis zit er echter nog een andere lijn in.  H­agar wordt de moeder van Ismaël. Daar zit ook een bepaalde op­bouw in. In Genesis zie je altijd, dat er naast de Zoon der Belofte nog een ande­re is, een andere zoon.

Naast Ismaël had je Isaäk.

Naast Abraham had je Lot.

Naast Jakob had je Esau.

Genesis werkt steeds met die paren, met die dubbele figuren. Dat heeft een bedoeling: de ene zoon beeldt het volk Gods uit (Abraham, Isaäk, Ja­kob) en de andere zoon beeldt de volkerenwereld uit (Lot, Ismaël, Esau).

Het gaat om het volk Gods te midden van de volkeren. Het volk Gods is bedoeld om tot zegen te zijn voor de volkerenwereld. Want er staat reeds in Genesis 12: “En met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden” {G­en.12:3} God pakt er één uit om al die anderen te kunnen be­reiken. Die ene is steeds de gezegende met het oog op allen! Nu komt hier de Engel des Heren uitgerekend tot Hagar, als verte­gen­woordigster van de heidenwereld. De bood­schap van Genesis 16 is dus, dat God ook de volkeren op het oog heeft. Het sleutelwoord in Genesis 16 is zien. God heeft naar Hagar omgezien.

Gij zijt een God des aanziens” {Gen.16:13}.

“Ik hier ook omgezien naar” {v.13}.

“Die naar mij ziet” {v.13}.

Wat is vanuit Gods ge­dach­ten nu uitverkiezing? God kiest er één uit om ze allen te berei­ken. Dat is dus niet wat er vaak van gemaakt wordt: God kiest er één uit en de rest laat Hij vallen! Vanuit die ene heeft God alle mensen op het oog.

Hagar geeft aan die bron de naam: Lachai-Roï. Die naam betekent: “De Levende die ziet”. Het woord bron betekent ook oog. “Een bron is een opmerkzaam oog in het uitdrukkingsloze gelaat van de woes­tijn”.

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Pinksteren

Pinksterfeest De dag begint zoals alle gewone dagen. Het dorp komt langzaam op gang. Mensen ontwaken en gaan op weg of blijven thuis, net waar het leven hen roept. Het belooft een mooie dag te worden. De zon krijgt alle ruimte. Een blauwe lucht, hier en daar wat wolkjes, maar verder is de hemel open. […]

536646 bezoekers sinds 07-06-2010