Het Universum – alles is toegewend naar de Ene

26-06-2010 door Joop Neven

Het heelal wordt ook wel genoemd het universum. Uni betekent één en versum betekent: ‘gewend naar’. Je bent ergens naar toegewend. Het woord universum betekent dus eigenlijk: gewend naar de Ene. In dat woord universum zit dus in wezen uitgebeeld: alles is toegewend naar de Ene. Daarom mogen wij ook universeel leren denken. We wenden ons toe naar de Ene en álles gaat zich toewenden naar die Ene. Paulus zegt aan het eind van Romeinen 11:

“Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen: Hem zij de heer­lijk­heid tot in eeuwigheid! Amen”.  Rom.11:36

Toegewend naar die Ene, die inderdaad het één en het al is. Hij, die ook uiteindelijk wordt ‘alles in allen’. Dus af en toe is het goed om dat woord voor ‘heelal’ weer eens in je gedachten te roepen, dan weet je weer waar alles naar toe gaat. Dan komt weer dat eeuwigheidbesef van ­­­­bin­nen. Het is zoals met al die stukjes ijzer, die zich naar de magneet gaan rich­ten. Eerst is daar een verzameling van ijzerdeeltjes, die alle door elkaar liggen. Maar dan wordt die magneet te midden van al dat ijzer­vijlsel gelegd en gaan al die deeltjes opeens richting krijgen. Het is net alsof ze hun middelpunt krijgen; ze worden gecentraliseerd. Ze wor­den verza­meld rondom de ene, uni-versum. Mooier kun je het heel­al eigenlijk niet aanduiden. Dus in die zin zijn wij toch eigenlijk univer­sele mensen.

Het heelal is het ornaat van God

Het heelal heet in het Latijn dus universum. In het Grieks is de naam kosmos. Het woord kosmos betekent eigenlijk ook sieraad. Daar komt ons woord cosmetica vandaan. Dus het heelal is het sieraad van God. Dan krijg je toch ook een heel mooi beeld van wat in wezen het hele schep­pingsoevre inhoudt, namelijk het sieraad van God. Je zou het ook een ‘goddelijk kleed’, het ‘goddelijk ornaat’ kunnen noemen. Want als je het woord kosmos in het Latijn vertaalt, krijg je het woord ornaat. In oude beelden wordt ook wel gezegd, dat God de hemel ‘oprolt als een kleed’. De hele schepping is dus eigenlijk Gods mantel. De hele kosmos is het ornaat van God. Heel het heelal, heel het universum verwijst dus naar Gods Majesteit en naar de grootheid en grandeur van de Maker.

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

God beheert zijn geheimenissen

Wij leven in chaotische tijden, waar mensen massaal op de vlucht slaan voor oorlog en onderdrukking, en waar mensen geen uitzicht meer hebben geen zich meer hebben om verder te leven. Er wordt ons altijd voorgespiegeld dat deze wereld hier de werkelijkheid is. Maar Paulus zegt: dit is nou de God dezer eeuw. Er is […]

518687 bezoekers sinds 07-06-2010