Het kruis

26-03-2013 door Joop Neven

De Here Jezus identificeerde zich niet alleen met de mensheid in haar zwakheid en moeite en verdriet, maar Hij werd ook één met ons door als mens te sterven {Hebreeën 2:9- 10}. Bij deze slotfase van Christus’ vernedering tekent Paulus aan, dat Jezus zich “vernederd heeft en gehoorzaam is geworden tot de dood, ja tot de dood des kruises” {Filip.2:8}. De Here Jezus stierf niet zomaar een dood, maar een gewelddadige dood,de meest smadelijke en verachtelijke dood die men zich toen kon voorstellen. Zó ver ging Zijn gehoorzaamheid, dat Hij bereid was voor goddelozen te sterven. Daarmee heeft God getoond, hoezeer Hij de mensheid liefheeft. “zo zeker als Christus, toen wij nog zwak waren, te zijner tijd voor goddelozen is gestorven” {Romeinen 5:6-8}, en {1 Johannes 3:16,4:9-10}.

Het Lam

“….Het Lam, dat geslacht is, is waardig te ontvangen….”. Openb.5:11}. Er staat hier een heel rauw woord: Dat Lam is geslacht, het is gekeeld, het is vermoord. En dan wordt dat Lam de eerstgeborene van de doden. Het wordt niet de eerstgeborene van de levende, maar van de doden. Dat betekent, hij de voorloper. Al de doden hebben in hem hun pleitbezorger. En het woord “lam” dat hier wordt gebruikt is het verkleinwoord van “ram”. Er wordt ook gesproek van de “belhamel”. En de “belhamel” is de ram die vooraan de kudde gaat. De hele kudde komt er achteraan. Het Lam is dus de voorloper.

Als Paulus dan schrijft: “met Christus gestorven zijn”, dan kan dit maar één ding betekenen: dat de mensheid stierf op Golgotha. “Eén is voor allen gestorven –  dus zijn zij allen gestorven” {2 Korinthe 5:14}.

“Want de liefde van Christus dringt ons, daar wij tot het inzicht gekomen zijn, dat één, voor alleen gestorven is. Dus zijn zij allen gestorven. En voor allen is Hij gestorven, opdat zij, die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven maar voor Hem, die voor hen gestorven is en opgewekt” {2 Kor.5:14}.

 

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Pinksteren

Pinksterfeest De dag begint zoals alle gewone dagen. Het dorp komt langzaam op gang. Mensen ontwaken en gaan op weg of blijven thuis, net waar het leven hen roept. Het belooft een mooie dag te worden. De zon krijgt alle ruimte. Een blauwe lucht, hier en daar wat wolkjes, maar verder is de hemel open. […]

564063 bezoekers sinds 07-06-2010