Het hoofd

15-12-2012 door Joop Neven

“Ik wil echter, dat gij dit weet: het hoofd van iedere man is Christus, het hoofd der vrouw is de man, en het hoofd van Christus is God” {1Kor.11:3}.

Het woord “hoofd” dat in de tekst gebruikt wordt duidt zowel in het Grieks, als in het Hebreeuws, waar het van afgeleid is, niet op “baas”. Dat is een misverstand. Wij verbinden dat woord vaak met de chef, hoofd van de afdeling, hoofd van een school.

Maar dat woord “hoofd” betekent vanuit de Hebreeuwse achtergrond eigenlijk “bron”. Als er gesproken wordt over “hoofd” in 1 Kor.11:3, dan heb je te maken met een bronfunctie. Net zoals er staat: “..het hoofd van Christus is God”. Hij is de Bron, waar Jezus uit leefde. En Jezus zei steeds: “….Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, de Zoon kan niets doen van Zichzelf, of Hij moet het de Vader zien doen; want wat deze doet, dat doet ook de Zoon evenzo” {Joh.5:19}. Jezus beleefde ook, dat de Vader het Hoofd, de Bron was, waaruit hij kon leven. Als je in het Bijbelse denken gaat spreken over het hoofd, heeft dat te maken met die gedachtewereld. Uit welke Bron leven we? Het heeft niets te maken met hoger of lager. Het hoofd is de bron, de oorsprong.

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

God beheert zijn geheimenissen

Wij leven in chaotische tijden, waar mensen massaal op de vlucht slaan voor oorlog en onderdrukking, en waar mensen geen uitzicht meer hebben geen zich meer hebben om verder te leven. Er wordt ons altijd voorgespiegeld dat deze wereld hier de werkelijkheid is. Maar Paulus zegt: dit is nou de God dezer eeuw. Er is […]

513773 bezoekers sinds 07-06-2010