Het Hebreeuwse woord voor volkeren

28-12-2012 door Dr. K.D. Goverts

In het Hebreeuws staat voor volken het woord ‘ammim.

Gojim (volken) is de meer afstandelijke benadering. Dan kijk je er van bui­­tenaf tegenaan. In de vertaling staat dan vaak ‘heidenen’.

Ammim geeft de binnenkant van die volkeren aan, want elk volk heeft ook zijn bin­­nenkant. Elk volk is een goj en daarmee wordt aangegeven waar ze wo­­nen en wat ze doen. Dat zijn de feiten en dat duidt ook meest­al op de oor­logen. Kijk maar naar heel de wereldgeschiedenis. Op school moest je jaar­tal­len leren en dat waren meestal jaartallen van oor­logen: tach­tigjarige oorlog, der­tig­ja­rige oorlog, honderdjarige oorlog, Pe­lo­ponnesi­sche oor­logen….. De tra­giek is dat een volk oorlog voert, om­dat het verwond is. En verwonde vol­­ke­ren trappen van zich af. Dat wordt dus veroorzaakt door de trauma’s.

Goj is de benaming voor de buitenkant van een volk.

‘Am is de benaming voor de binnenkant van een volk.

Het woord ‘am kun je haast vertalen met gemeenschap. Gemeen­schap­pen, verbanden, een volk heeft een innerlijke samenhang, althans van huis uit wel. Die volkeren worden aangesproken op de feiten van hun be­­­­staan, maar ook op hun innerlijk, want elk volk heeft een be­paal­de roe­­ping. Elk volk heeft iets unieks, elk volk heeft ook een opdracht.

Daar­­om is een volk in wezen ook weer symbool van een mens. Je vindt dat unieke weer terug in je eigen innerlijk, in je eigen roe­ping. Elk volk heeft een bestemming. Het gaat er in al die profetieën in wezen ook om, dat die volkeren tot hun bestemming gebracht zullen worden.

Tom Naastepad zegt zo mooi:

Dan zullen de volkeren worden wie ze zijn,

door U opgericht en wel ter tale.

Dan worden de volkeren eindelijk zichzelf, want ze zijn vaak ook zich­zelf kwijtgeraakt. Tot U zullen de volkeren komen, opdat ze weer te­recht worden gebracht, binnengehaald. Dat is de oogst.

 

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Machteloze opofferende liefde

Het is Goede Vrijdag, Jezus sterft aan een kruis. Maar waarom? Verhalenverteller en missionair Matthijs Vlaardingerbroek wist precies hoe het zat, totdat een Schotse vreemdeling hem aansprak in een museum. Het is een winterse dag in Glasgow, de stad waar mijn dochter studeert, als ik eindelijk de kans krijgt om het wereldberoemde schilderij “De Christus […]

478981 bezoekers sinds 07-06-2010