Het geloof van Jezus Christus

17-09-2013 door Aren van Waarde

“Thans is echter buiten de wet om gerechtigheid Gods openbaar geworden,waarvan de wet en de profeten getuigen, en wel gerechtigheid Gods door het  geloof van Jezus Christus, voor allen die geloven” (Romeinen 3:21-22).

In het Grieks staat hier: geloof van Jezus Christus, en niet: geloof in Jezus Christus. De Statenvertalers hebben de passage correct weergegeven, in tegenstelling tot het NBG. Geloof in Jezus en het geloof van Jezus zijn niet identiek. Geloof in Christus is het geloof dat de gelovigen bezitten. Maar het geloof van Christus is het volmaakte vertrouwen in de hemelse Vader dat Jezus op aarde voortdurend ten toon spreidde, en Zijn trouw in het voltooien van het verlossingswerk dat Hem door God is opgedragen (het Grieksewoord “pistis” kan zowel“geloof ”als“trouw” betekenen). Gelovigen zijn niet gerechtvaardigd door hun eigen geloof. Als christenen op grond van hun eigen geloof gerechtvaardigd werden, dan zouden ze zich dagelijks moeten afvragen of dat geloof wel groot genoeg was. Volgens Paulus worden zondaren echter om niet gerechtvaardigd door het geloof van Jezus Christus (Romeinen 3:21-24). Niet op grond van hun eigen geloof. Dat er tussen“geloof van Jezus Christus”en“geloof in Jezus Christus” een wezenlijk onderscheid bestaat, blijkt in de brief aan de Galaten. In die brief merkt Paulus op:“Wetende, dat de mens niet gerecht vaardigd wordt uit de werken der wet,maar door het geloof van Jezus Christus, zo hebben ook wij in Christus geloofd,opdat wij zouden gerechtvaardigd worden door het geloof van Christus” (Galaten 2:16, Statenvertaling). In deze tekst wordt tweemaal over het geloof van Christus gesproken (d.w.z. het geloof dat Jezus bezit) en éénmaal over het geloof in Christus, waartoe wij op een bepaald moment zijn gekomen. Aan het onderscheid dat God in de oorspronkelijke tekst heeft gemaakt, moeten wij vasthouden. Hij maakte het om ons heilszekerheid te schenken.

 

1 comment on “Het geloof van Jezus Christus”


  1. Danny Thys says:

    Daarom zeg ik altijd: ik geloof in het Geloof van de Heer Jezus Christus!

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Machteloze opofferende liefde

Het is Goede Vrijdag, Jezus sterft aan een kruis. Maar waarom? Verhalenverteller en missionair Matthijs Vlaardingerbroek wist precies hoe het zat, totdat een Schotse vreemdeling hem aansprak in een museum. Het is een winterse dag in Glasgow, de stad waar mijn dochter studeert, als ik eindelijk de kans krijgt om het wereldberoemde schilderij “De Christus […]

492442 bezoekers sinds 07-06-2010