Het geheimenis dat eeuwen lang verborgen is geweest

10-06-2014 door Joop Neven

Haar dienaar ben ik geworden krachtens de bedie­ning, die mij door God is toevertrouwd, (met het doel:) om onder u het woord van God (of: de belofte van God) tot zijn volle recht te doen komen, het geheimenis dat eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest maar thans geopenbaard aan zijn heiligen “{Kol.1:25-26}.

Daar was Paulus mee bezig. Hij wist: dat woord is een geheimenis. Het was verborgen in dege­nen, die het geloofden. En dan komt het: “Hun heeft God willen bekendmaken, hoe rijk de heerlijkheid van dit gehei­me­nis is onder de heidenen: Christus onder u, de hoop der heerlijkheid” {Kol.1:27}. En dat geheimenis kun je in drie woorden samenvatten: Christus onder u. Letterlijk staat er: Christus in u. Het geheimenis is dus: Christus in u. Dus waar ga je de Christus ver­wach­ten: in u. Als je Christus dus buiten je gaat verwachten, word je alleen maar een toe­schouwer. Dan ga je op allerlei tekenen letten, op allerlei uiterlijke te­kenen. Dat is weer die verschuiving, dan gaat het afhangen van allerlei uiterlijke, zichtbare verschijnselen. Maar het gaat om dat teken van de Zoon des mensen, dat is: Christus in u. Christus gaat openbaar worden in de gemeente, het Lichaam En dat wordt dan ‘de Chris­tus’, de Gezalfde. En dan staat er nog iets moois bij: de hoop der heer­lijkheid. Daar heb je de hoop. Als Christus in ons is, geeft dat verwachting, name­lijk de verwachting (hoop is verwachting) dat de heerlijkheid openbaar gaat komen.

Paulus gaat dus helemaal niet zijn verwachting stellen op iets buiten hem. Nee, onze hoop is, dat Christus in ons is en in ons openbaar komt. Daarom zal de gemeente, open­baar wor­den als het Lichaam van Christus. Paulus is hier ook helemaal los van het zichtbare, we kennen niemand meer naar het vlees. “Hem verkondigen wij, wanneer wij ieder mens terechtwijzen en ieder mens onderrichten in alle wijsheid, om ieder mens IN Christus volmaakt te doen zijn” {Kol.1:28}.

 

 

 

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Pinksteren

Pinksterfeest De dag begint zoals alle gewone dagen. Het dorp komt langzaam op gang. Mensen ontwaken en gaan op weg of blijven thuis, net waar het leven hen roept. Het belooft een mooie dag te worden. De zon krijgt alle ruimte. Een blauwe lucht, hier en daar wat wolkjes, maar verder is de hemel open. […]

552484 bezoekers sinds 07-06-2010