Heerlijkheid- kabod

11-05-2011 door Joop Neven

Het woord “heerlijkheid” komt van het Hebreeuwse woord “kabod”. Het woord “kabed” komt van het zelfde woord en dat wordt zeven maal als “zwaar” vertaald. {Ex.17 vers 12; 18 vers 18; 1 Kon.12 vers 14; 2 kron.10 vers 4 en 11; Ps.38 vers 5}. De eigenlijke betekenis van het Hebreeuwse woord “kabod” betekent “gewicht”of “zwaarheid”.
Die heerlijkheid van God verscheen aan al het volk. Maar je mag ook zeggen: op al het volk. En dan begrijp je dat door die heerlijkheid, door dat gewicht, die zwaarte, de mensen gewoon niet meer op hun benen kónden blijven staan! Die zwaarte van God verscheen omdat Aäron het volk zegende. Hij legde Gods naam op het volk, met de bekende priesterzegen: “De Here zegene u en behoede u; de Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig; de Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Zo zullen zij mijn naam op de Israëlieten leggen, en Ik zal hen zegenen”. {Numeri 6 vers 24-27}. Aäron en de vele priesters na hem deden dat door hun handen uit te strekken naar de mensen toe. Daarbij hielden ze hun vingers zo dat elke hand de Hebreeuwse letter sjien vormde. Dat is de eerste letter van het woord Sjaddai, de Almachtige. Op die manier legde de priester niet alleen met woorden de Naam van God op het volk, maar deed hij dat ook nog eens in gebarentaal. Vandaag de dag gebeurt dat nog steeds op die manier in synagogen over de hele wereld

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Pinksteren

Pinksterfeest De dag begint zoals alle gewone dagen. Het dorp komt langzaam op gang. Mensen ontwaken en gaan op weg of blijven thuis, net waar het leven hen roept. Het belooft een mooie dag te worden. De zon krijgt alle ruimte. Een blauwe lucht, hier en daar wat wolkjes, maar verder is de hemel open. […]

564069 bezoekers sinds 07-06-2010