Godsbeeld

30-05-2010 door Joop Neven

“De vaders zullen niet om hun kindren ter dood gebracht worden; ook zullen de kinderen niet om hun vaders ter dood gebracht worden; ieder zal om zijn eigen zonde ter dood gebracht worden” {Deut.24 vers 16}. Door deze tekst is een bepaald godsbeeld ontstaan. De To­­rah heeft juist ten doel de barmhartigheid van God te tonen. Torah be­tekent niet wet, maar oriëntatie zegt André Neher zo mooi. Dus de Bijbel begint met de vijf boeken van de oriëntatie. Torah betekent: wegwijzing. Je krijgt weer zicht op de dingen. Oor­spronkelijk heeft het woord Torah de betekenis in zich van zwan­­ger maken, het baren van het leven, het voorbrengen van het le­ven. Door de Torah raakt de mens ‘in verwachting’ in de diepste zin van het woord. De Torah zegt dus: niet maar eindeloos doorgaan, niet het kwaad maar leggen op de volgende generatie; maar de bloedwraak moet in­­geperkt worden. Vandaar dat er in de Torah ook een hele mooie uit­­drukking wordt gebruikt voor de bloedwreker: de goël damin, de los­ser van het bloed. Daarom is het zo jammer, dat dat in de ver­ta­ling weer terechtkomt als de bloedwreker.

Het bloed wordt gelost, los­gekocht. Dat houdt dus in, dat daar iemand is die het opneemt voor het slacht­offer. Net zoals Boaz het opnam voor Ruth en Na­o­mi. De Torah heeft dus ten doel om de mens zwanger te maken van dat goede godsbeeld, om dat beeld van de Eeuwige helder te ma­ken.

Commentaren zijn gesloten.

Zoeken

Column

Pinksteren

Pinksterfeest De dag begint zoals alle gewone dagen. Het dorp komt langzaam op gang. Mensen ontwaken en gaan op weg of blijven thuis, net waar het leven hen roept. Het belooft een mooie dag te worden. De zon krijgt alle ruimte. Een blauwe lucht, hier en daar wat wolkjes, maar verder is de hemel open. […]

564096 bezoekers sinds 07-06-2010