Gods wil of bedoeling.

21-09-2010 door Joop Neven

Gij zult nu tot mij zeggen: Wat heeft Hij dan nog aan te merken? Want wie wederstaat zijn wil?

We kunnen zeggen dat wanneer we Gods wil doen, we niet zondigen, maar wel degelijk kunnen zondigen wanneer we Gods bedoeling vervullen. Het vervullen van Gods bedoeling {boulema} door te zondigen rechtvaardigt ons niet van die zonde. God verwijt ons die nog steeds, merkt deze nog steeds aan. Gods wil {thelo} kunnen we kennen door het Woord, maar Zijn bedoeling {boulema} blijft meestal verborgen. Gods wil voor ons is heil en zegen, met Zijn bedoeling toont Hij de zinloosheid van ons bestaan zonder Hem aan en bewijst Hij de nutteloosheid van het verzet tegen Zijn heerlijke plannen. Efeze 1 vers 11 vertelt ons: …die in alles werkt naar de raad van Zijn wil. Hij bestuurt het heelal vanuit dat punt waar Zijn wil en Zijn bedoelen samenkomen. Het is Zijn wil mensen redden. Dit is goed en aangenaam voor God, onze Heiland, die wil {thelo, onafwijsbaar willen, zie ook Matth.8 vers 3}dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen {1Tim.2 vers 3-4}. Het is Zijn bedoeling aan te tonen dat de mensen niet zonder Hem kunnen. Wanneer Hij uiteindelijk beide tot een goed einde zal brengen, zal Hij  “alles in allen zijn”.

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

God beheert zijn geheimenissen

Wij leven in chaotische tijden, waar mensen massaal op de vlucht slaan voor oorlog en onderdrukking, en waar mensen geen uitzicht meer hebben geen zich meer hebben om verder te leven. Er wordt ons altijd voorgespiegeld dat deze wereld hier de werkelijkheid is. Maar Paulus zegt: dit is nou de God dezer eeuw. Er is […]

518746 bezoekers sinds 07-06-2010