God loven

07-06-2013 door Joop Neven

“En plotseling was er bij de engel een grote hemelse legermacht, die God loofde, zeg­gen­de…”  {Luc.2:13}.

Hier is de NBG-vertaling correct. Er staat er niet het woord zege­nen, maar loven (of: prijzen). In het Hebreeuws is het woord prijzen hillel; daar komt ook het woord hallelujah vandaan; dat betekent: Prijs de Heer. Het grondwoord waarvan ‘hillel’ is afge­leid betekent “doen lichten”. Als je dus iemand prijst, doe je die ander ‘lich­ten’, dan laat je die ander als het ware uit de verf komen. Je laat de ander oplichten, die gaat daarvan stralen. Die an­der krijgt door dat prijzen de ruimte om te kunnen zijn.

In de Bijbel draait alles altijd om het zijn, nooit om het hebben. Dat is ook weer typisch een verschil tussen het bijbelse denken en de ma­­gie. Bij magie gaat het altijd om het hebben. In de magie krijg je grip op de godheid. In het bijbelse denken is het onmogelijk om God te heb­ben. Het Hebreeuws heeft zelfs geen woord voor hebben, dat is toch wel heel ty­pe­rend. Het Hebreeuwse denken is dus hele­maal niet gericht op hebben, maar op zijn. Juist door je relatie met God, wordt een mens mèns, dan gaat die mens tot zijn bestemming komen.

In vers 13 van Lucas 2 staat dus, dat de engelen God loven, die doen Hem stralen, die doen Hem oplichten. En dan zeggen ze in vers 14:”Ere zij God in de hoge, en vrede op aarde bij mensen des welbeha­gens”. En dat welbehagen staat bij God hoog in het vaandel. Hij wil de mens tot zijn recht laten komen. Hij wil de mens in het Licht laten wandelen.

 

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Machteloze opofferende liefde

Het is Goede Vrijdag, Jezus sterft aan een kruis. Maar waarom? Verhalenverteller en missionair Matthijs Vlaardingerbroek wist precies hoe het zat, totdat een Schotse vreemdeling hem aansprak in een museum. Het is een winterse dag in Glasgow, de stad waar mijn dochter studeert, als ik eindelijk de kans krijgt om het wereldberoemde schilderij “De Christus […]

491814 bezoekers sinds 07-06-2010