God is verantwoorde-lijk voor Zijn schepping

21-11-2011 door Joop Neven

Wanneer iemand en put opent, of wanneer iemand een put graaft, zonder die te bedekken, en er valt een rund of ezel in, dan zal de eigenaar van de put vergoeding geven: hij zal er geld voor teruggeven aan de eigenaar ervan, maar het dode dier zal zijn eigendom zijn” {Exodus 21 vers 33}.

In de wet met betrekking tot de verantwoordelijkheid, legt God een principe neer dat men verantwoordelijk is voor datgene wat hij bezit. In Exodus 21 vers 33 vinden we zo’n principe. Het zelfde vinden even verderop, “Ook, als iemand een vuur ontsteekt, het laat vallen en het land van zijn buurman vernietigt, dan is diegene die het vuur laat vallen verantwoordelijk, omdat hij het vuur heeft gemaakt en daarom de eigenaar is” {Exodus 22 vers 6}.

Indien dit principe wordt toegepast op het grotere geheel, laat dit ons zien dat God verantwoordelijk is voor de gehele schepping omdat Hij alles gemaakt heeft. In het geval van Adam en Eva, maakt de Bijbel uitermate duidelijk dat God hen schiep. De “ boom van goed en kwaad”, veroorzaakte bij hen de verleiding, en de “slang” was de grote verleider. God schiep zowel Adam, Eva, de boom, als ook de slang.

Dat betekent dat God feitelijk “een put” maakte en deze niet bedekte. Vervolgens stapten Adam en Eva in de “put”. Ze hadden de mogelijkheid om er vandaan te blijven, want ze hadden genoeg aan de “de boom des levens”. Dit deden ze echter niet. Ze vielen in de “put” en werden sterven stervende.

De vraag is nu, wie is hier nu volgens de wet voor verantwoordelijk? God natuurlijk. Adam en Eva hebben de put niet gemaakt en ook de slang niet. Ze zijn alleen niet bij de “put” vandaan gebleven. Ze vielen en stierven. Gods eigen wet, bepaalt dat de eigenaar en schepper volledig de schade van de dode “os” moet vergelden { Exodus21 vers 34}. Met andere woorden, God maakte de wet zo dat Hij Zichzelf schuldig kon stellen aan de val van de mens. Wist God wel wat Hij aan het doen was? Natuurlijk. Hij wist vanaf het begin dat de wet eiste dat Hij – Schepper en Eigenaar van alles – de volledige prijs van de doelmissing zou moeten betalen. Zou dat dan de reden zijn waarom de Here Jezus naar de aarde kwam? Hij verplichtte Zichzelf door de wet om dit te doen. Waarom? Omdat alle mensen Hem toebehoren, niet één uitgezonderd. En God, die Eigenaar is van alles wat er in de wereld is, incl. de mensen, deed het enige dat een verantwoordelijk  Eigenaar kon doen. De verantwoording voor het herstel op Zijn eigen schouder nemen.

En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft Hij Zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises. Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken, opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen, van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden Jezus Christus is Here, tot eer van God en Vader! {Filp.2 vers 8-11}.

 

3 comments on “God is verantwoorde-lijk voor Zijn schepping”


 1. Bertje says:

  Zo weten we dan dat niemand zijn doel zal missen. Wat een Zoon en herstellende Vader.

 2. Mooi stukje, het is een citaat uit het boekje “Als God iedereen zou kunnen redden – Zou Hij dit dan ook doen?” (pag. 10).
  Voor het hele boekwerk zie http://bereastudies.nl/?p=71


 3. Gerard says:

  Dus is God niet volmaakt en verantwoordelijk voor zijn eigen schepping!
  Dan begrijp ik niet helemaal dat hij de mens en al het andere leven vernietigde doormiddel van de zondsvloed en vervolgens weer erbarmen had in Noach. Vanaf dit erbarmen is de hele rotzooi weer opnieuw begonnen.

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Pinksteren

Pinksterfeest De dag begint zoals alle gewone dagen. Het dorp komt langzaam op gang. Mensen ontwaken en gaan op weg of blijven thuis, net waar het leven hen roept. Het belooft een mooie dag te worden. De zon krijgt alle ruimte. Een blauwe lucht, hier en daar wat wolkjes, maar verder is de hemel open. […]

564266 bezoekers sinds 07-06-2010