God is enkel goed

22-09-2013 door Joop Neven

God is enkel goed. God is één vanbinnen. Dat houdt dus ook in: Hij heeft één plan, één doel, één aambeeld, Hij heeft één gezind­heid, één ge­dachte. Het houdt zelfs in: Hij is één in de tijd. Hij is één van alpha tot omega. Wat God eenmaal begonnen is, zet Hij dan ook door tot de vol­einding. God is één in de tijd. Als God daarom ook eenmaal een plan heeft in de tijd, gaat Hij daar ook mee door. Van­af Genesis of Exo­dus tot Openbaring. God is niet op een gege­ven ogenblik te­rug­­gekomen van zijn plan en zijn weg. Hij is van be­gin tot vol­ein­ding Dezelfde. Als God begonnen is met een uit­lei­ding van een volk uit Egypte, in de Paasnacht, dan gaat Hij daar ook mee door, totdat heel de schepping zal zijn uitgeleid. God werkt vanuit het fun­dament voort, totdat het he­le huis er staat.

Die groei van de mens naar eenheid heeft te maken met sjalom. Sjalom is voltooide bevrijding. Dus naarmate de vrede komt in je hart, naar die mate ben je één vanbin­nen. De Efeze brief zegt: ‘’één lichaam en één Geest, gelijk gij ook geroepen zijt in de ene hoop uwer roeping, één Here, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die boven allen en door allen en in allen. {Efe.44-5}. De oorspronkelijke mens was ook één en die uiteindelijke mens is ook één geworden. Jezus was totaal één vanbinnen. Dat is de Tsad­­diq, dat is die ware Rechtvaardige.

 

 

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Machteloze opofferende liefde

Het is Goede Vrijdag, Jezus sterft aan een kruis. Maar waarom? Verhalenverteller en missionair Matthijs Vlaardingerbroek wist precies hoe het zat, totdat een Schotse vreemdeling hem aansprak in een museum. Het is een winterse dag in Glasgow, de stad waar mijn dochter studeert, als ik eindelijk de kans krijgt om het wereldberoemde schilderij “De Christus […]

486369 bezoekers sinds 07-06-2010