God is een rechtvaardige Rechter

07-07-2010 door Joop Neven

“God is een rechtvaardige Rechter en een God, die te allen dage toornt” {Ps. 7 vers 12}.

Als er in de Bijbel staat “God is rechter”, staat daar het woord sjofeet. De sjofeet tsaddiq. Dat betekent dat God de grote Rechtzetter is. Hij zal alle dingen rechtmaken. In dat Rechtzetten is Hij waarachtig. Sommige mensen denken dat God een Rechter is die koel en zakelijk de dingen van alle kanten bekijkt en dan Zijn oordeel velt. Maar deze Rechter kijk met het oog van het hart. Dat rechtzetten heeft te maken dat God niet verdraagt dat de schepping wordt afgebroken. “..en een God die allen dage toornt..” Hij kan de afbraak niet dulden. Hij gaat niet berusten wat kapot gaat. De toorn is in wezen een uiting van Zijn liefde. De toorn is altijd, de toorn van de hoop. “Here, ik heb de tijding aangaande U vernomen, ik ben, Here, met vreze voor uw werk vervuld; roep het in het leven in de loop der jaren, maak het openbaar in de loop der jaren; gedenk in de toorn aan ontfermen! {Habakuk 3 vers 2}. Bij God is er geen toorn zonder ontferming. Zoals er staat bij de verloren zoon: de vader zag hem en werd met innerlijke ontferming bewogen. God is er niet op uit om de mens te vernietigen. God is er op uit om deze verloren wereld weer thuis te halen “met het evangelie der heerlijkheid van de gelukkige God…”{1Tim.1 vers11}. De gelukkige God in de zin van, dat alles gelukt is in het Plan der eeuwen, dat er ten diepste niets mis gaat. ..Laat het oordeel over mij van uw aangezicht uitgaan: uw ogen schouwen waar recht is.. {Ps.17 vers 2}. Hier staat voor oordelen het woord anakrino, wat letterlijk betekent “omhoog oordelen”. Daar zit ana in: omhoog. God gaat je niet tatakrino, “naar beneden oordelen”, maar God gaat je juist omhoog oordelen. Vandaar ook, dat we in de Psalmen kunnen lezen: Laat het oordeel van U uitgaan. Letterlijk kun je ook vertalen: Laat het recht van U uitgaan.

Waarlijk dit is de Blijde Boodschap. Hij zoekt het verlorene, Hij zoekt net zolang tot het laatste mens thuis is.

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Pinksteren

Pinksterfeest De dag begint zoals alle gewone dagen. Het dorp komt langzaam op gang. Mensen ontwaken en gaan op weg of blijven thuis, net waar het leven hen roept. Het belooft een mooie dag te worden. De zon krijgt alle ruimte. Een blauwe lucht, hier en daar wat wolkjes, maar verder is de hemel open. […]

563510 bezoekers sinds 07-06-2010