God beheert zijn geheimenissen

08-09-2020 door Joop Neven

Op dit moment wordt de wereld steeds dieper in de corona-crisis getrokken. Door het virus zelf maar veel meer nog door alle gevolgen van de genomen maatregelen. Lockdowns, vergaande controle en vrijheidsbeperking. Er wordt ons altijd voorgespiegeld dat deze wereld hier de werkelijkheid is. Maar Paulus zegt: dit is nou de God dezer eeuw. Er is een wereld die uitgaat boven al die zaken van economie en zorgen en kommer en kwel. Psalm 1 zegt: “welzalig is de mens die niet meeging in het beraad van bozen, op de weg van zondaars, niet is blijven staan, op de zetel van de protsers niet ging zitten” {Naardense bijbel}.

God beheert zijn geheimenissen en Hij voert ze ook uit. Er zijn ook tijden, waarin Hij zijn plannen alleen nog maar lijkt te beheren, om ze vervolgens dan te rechter tijd uit te voeren. Als God zijn plannen beheert, lijkt het soms alsof Hij niets doet. Dan lijkt het of alles stilstaat, alles stagneert. Maar dan geldt de uitspraak: als Ik twee dagen zwijg, denken jullie dan, dat er geen derde dag meer komt? Twee dagen stilte, maar er komt een derde dag. En misschien kunnen we zeggen: tweeduizend jaar stilte, maar er komt een duizendjarig rijk. Zo heeft de Eeuwige ook ‘een zolder’, waar Hij zijn geheimenissen heeft opgespaard. En dat zal ook gelden voor het geheimenis van Israël. Het kenmerk van God is Zijn bevrijdend handelen. Heel de Hebreeuwse Bijbel is onder dit ene thema te vatten. “Elohénu hoshia, moshia, jehoshia, onze God heeft bevrijd, bevrijdt, zal bevrijden. Hij bevrijdt de schepping uit de chaos. Als ik denk aan de zevende dag de dag waar de totale mensheid, al doende naar de eenwording wordt gebracht. De Bijbel laat zien hoe God de schepping van zes dagen verenigt met de zevende dag. Want de naam van God, als de Here God verbindt deze twee werelden. Op een wonderlijke wijze laat God zien dat de mens in deze wereld niet verlaten is, of losgeslagen is van zijn oorsprong.

Woest en ledig

God is begonnen met woest en ledig, daarna is Hij voortdurend bezig om Zijn schepping tot volmaking te brengen. Voor ons lijkt het of het woest en ledig is, maar God gaat er iets moois van maken. God gaar vorm geven wat vormeloos is. Met welk doel heeft God de hemel en de aarde gemaakt, speciaal de aarde: niet om woest en ledig te zijn, maar om bewoond te worden. Letterlijk, om daar te zitten. Woest en ledig is een toestand vorm, zoals een pottenbakker een klomp klei op zijn draaitafel legt, zo begint de pottenbakker aan zijn werkstuk, voor de pottenbakker is de klomp klei niet `woest en ledig` maar juist een begin om iets te maken. Zo is het bij God “woest en ledig” geen chaos, maar een begin om iets volmaakt te scheppen. De geweldige boodschap is: dat de wereld niet verloren gaat, maar dat we op weg zijn naar het nieuw begin.

Taw

De laatste letter van het Hebreeuwse alfabet is de taw. Het is wonderlijke van de taw is, dat het de letter van de toekomst is. Bij de vervoeging van de Hebreeuwse werkwoorden naar de toekomende tijd beginnen die vormen altijd met een taw. Al die zinsneden uit de tien woorden Gij zult` is een openleggen naar de toekomst. Geen moeten, maar en beloften. “Heilig zul je zijn, want Ik ben heilig”, is een belofte. De taw is een toekomstbelofte van leven en onvergankelijkheid. Met de laatste letter gaat de toekomst open. Er is dus nooit een punt omega, waarin de geschiedenis wordt afgesloten. “Wanneer alles aan Hem onderworpen is, zal ook de Zoon zelf Zich aan Hem onderwerpen, die Hem alles onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen” {1Kor.25:28}. Was het maar vast zover.

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Pinksteren

Pinksterfeest De dag begint zoals alle gewone dagen. Het dorp komt langzaam op gang. Mensen ontwaken en gaan op weg of blijven thuis, net waar het leven hen roept. Het belooft een mooie dag te worden. De zon krijgt alle ruimte. Een blauwe lucht, hier en daar wat wolkjes, maar verder is de hemel open. […]

563908 bezoekers sinds 07-06-2010