Gelijk de Zoon des mensen…

21-09-2010 door Joop Neven

”..gelijk de Zoon des mensen niet gekomen is om Zich te laten dienen, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen. {Matth.20 vers 28 en Marc.10 vers 45}. Jezus zegt, dat Hij is gekomen om Zijn leven te geven als “losprijs voor velen” {Grieks: lutron anti pollon}. Paulus zegt dat Jezus Zijn leven als losprijs heeft geven voor “allen”. Deze “allen” zijn “alle mensen”, “Dit is goed en aangenaam voor God, onze Heiland, die wil, dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen” {1Tim.2 vers 3-4}. Toen Jezus tot Zijn uitspraak kwam, ging het om het nieuwe verbond met betrekking tot Israël {Luc.22 vers 20; 1Kor.11 vers 25}. Israël is slechts een deel van de mensheid: Jezus sprak over de “velen” en dat is Israël. We mogen aannemen dat Hij wist dat Zijn offer zich zou uitstrekken tot alle mensen, maar het was nog niet de tijd om dit openbaar te maken. Blijkbaar was in de dagen van Jezus de tijd nog niet aangebroken om het evangelie van de behoudenis van alle mensen te verkondigen. Die tijd brak aan toen Paulus daarvoor “als verkondiger en apostel” werd aangesteld. Na de dood en opstanding van de Here Jezus werd de blijde boodschap van behoudenis voor allen mensen aan Paulus geopenbaard en door hem verkondigd “op de juiste tijd”.

In Matth.20 vers 28 en Marc.10 vers 45 lezen we dat de Zoon des mensen gekomen is om Zijn leven te geven als een losprijs voor velen. In 1Tim.2 vers 6 wordt het sterkere woord “antilutron” gebruikt. Dit betekent de volle, volwaardige en volkomen losprijs. Christus Zelf is de prijs voor de vrijkoping en vrijmaking van de gehele wereld.

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Pinksteren

Pinksterfeest De dag begint zoals alle gewone dagen. Het dorp komt langzaam op gang. Mensen ontwaken en gaan op weg of blijven thuis, net waar het leven hen roept. Het belooft een mooie dag te worden. De zon krijgt alle ruimte. Een blauwe lucht, hier en daar wat wolkjes, maar verder is de hemel open. […]

563803 bezoekers sinds 07-06-2010