Gekocht en betaald

21-10-2012 door Joop Neven

Tekst van week 43 – 2012

Want gij zijt gekocht en betaald. Verheerlijkt dan God met uw lichaam” {1Kor.6 vers 20}.

Deze vertaling is onzuiver. Eigenlijk staat er: “gekocht voor een honorarium”. Het woord “honorarium” betekent oorspronkelijk “eregeld”. Lett: Want gij zijt met eregeld gekocht”. Het blijft beeldspraak, aan wie, waar, en hoeveel betaald is blijft geheel buiten beschouwing. Jezus kocht de mensheid door het hemelse leven, de zichtbare aanwezigheid van God te verlaten. De rijkdom en heerlijkheid die Hij bij de Vader bezat heeft Hij verlaten om één met de gevallen mensheid te zijn, en op die manier als Leidsman de weg te banen, waarlangs de hele schepping uiteindelijk verlost wordt.

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

God beheert zijn geheimenissen

Wij leven in chaotische tijden, waar mensen massaal op de vlucht slaan voor oorlog en onderdrukking, en waar mensen geen uitzicht meer hebben geen zich meer hebben om verder te leven. Er wordt ons altijd voorgespiegeld dat deze wereld hier de werkelijkheid is. Maar Paulus zegt: dit is nou de God dezer eeuw. Er is […]

520483 bezoekers sinds 07-06-2010