Gekocht en betaald

21-10-2012 door Joop Neven

Tekst van week 43 – 2012

Want gij zijt gekocht en betaald. Verheerlijkt dan God met uw lichaam” {1Kor.6 vers 20}.

Deze vertaling is onzuiver. Eigenlijk staat er: “gekocht voor een honorarium”. Het woord “honorarium” betekent oorspronkelijk “eregeld”. Lett: Want gij zijt met eregeld gekocht”. Het blijft beeldspraak, aan wie, waar, en hoeveel betaald is blijft geheel buiten beschouwing. Jezus kocht de mensheid door het hemelse leven, de zichtbare aanwezigheid van God te verlaten. De rijkdom en heerlijkheid die Hij bij de Vader bezat heeft Hij verlaten om één met de gevallen mensheid te zijn, en op die manier als Leidsman de weg te banen, waarlangs de hele schepping uiteindelijk verlost wordt.

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Pinksteren

Pinksterfeest De dag begint zoals alle gewone dagen. Het dorp komt langzaam op gang. Mensen ontwaken en gaan op weg of blijven thuis, net waar het leven hen roept. Het belooft een mooie dag te worden. De zon krijgt alle ruimte. Een blauwe lucht, hier en daar wat wolkjes, maar verder is de hemel open. […]

545905 bezoekers sinds 07-06-2010