Gebedsgene-zing

01-09-2010 door Joop Neven

“En het gelovige gebed zal de lijder gezond maken, en de Here zal hem oprichten….”{Jacobus 5 vers 15}.

Dit woord heeft in deze bedeling velen er toe gebracht om diensten te organiseren waar gebedsgenezing centraal staat. De overzetting van het Griekse woord voor “gebed” heeft voor veel verwarring gezorgd. Jacobus 5 vers 15 spreekt niet over de genezing op het gebed, en in het Grieks staat niet: “het gelovige gebed”. Het woord voor gebed is “euché, dat staat tweemaal in de Schrift, n.l. in Handelingen 18 vers 18 en Handelingen 21 vers 23, waar sprake is van Paulus gelofte en van die vier mannen. Consequent moet vertaald worden “gelofte” des geloofs zal de zieke behouden. Hier is dus sprake van een gelofte, die de zieke zal volbrengen ten behoud. Daartoe moeten de ouderlingen van de gemeente over hem bidden en hem met olie zalven. De ouderlingen zijn de oudsten der gemeente uit Israël. Jacobus schrijft immers aan de 12 stammen Israëls en niet aan de gelovigen uit de heidenen. Toen was het juist om de oudste van de gemeente {synagoge} te laten komen. Daarbij moest een gelofte gedaan worden. Het woord: “zieke”is ook niet het gewone woord van astheneoo, maar gevormd van het woord in Hebr. 12 vers 3 n.l kameoo.

In deze tijd wil men gebedsgenezing als systeem. Maar het is niet van deze bedeling. Al is het mogelijk om in deze tijd gave van genezing te hebben. Maar het is niet zo dat daarmee de gave in de Jacobusbrief aan de ouderlingen zijn toegekend. Die gave berust bij de oudsten van de Joodse gemeente in de komende aioon. Want zelfs Paulus moest op een gegeven moment Timotheüs achterlaten omdat hij last had van zijn maag.

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Pinksteren

Pinksterfeest De dag begint zoals alle gewone dagen. Het dorp komt langzaam op gang. Mensen ontwaken en gaan op weg of blijven thuis, net waar het leven hen roept. Het belooft een mooie dag te worden. De zon krijgt alle ruimte. Een blauwe lucht, hier en daar wat wolkjes, maar verder is de hemel open. […]

559002 bezoekers sinds 07-06-2010