Evangelie van de genade.

01-05-2013 door Dr. K.D. Goverts

Soms wordt er dan gezegd: de genade begint met de brieven van Paulus. Toch is het dan goed rabbijns om altijd even te kijken wat de eerste tekst is, waarin dat woord in de Bijbel voorkomt. De eerste keer dat het woord genade in de Bijbel wordt gebruikt, is in Genesis 6:8: “Maar Noach vond genade in de ogen des Heren…”

Dat opent dan meteen toch wel een prachtig perspectief. In het Hebreeuws zijn er twee sleutelwoorden in verband met Genade. Dat zijn de woorden chen  {= genade} en chèsed {= verbondstrouw}. Het werkwoord, dat hierbij hoort is: chanan  {= genadig zijn}. Het woord chen {en chanan} komt heel wat keren voor in de Hebreeuwse Bijbel. Met andere woorden: toen was God ook al genadig. God is niet pas genadig geworden in de tijd van het optreden van Paulus, maar Hij is van oudsher genadig geweest. Het ligt in zijn wezen om genadig te zijn. Genade hoort altijd bij het wezen en optreden van God. Het is geen bijkomstige eigenschap van God, geen extra, geen toegevoegd element, maar een oorsprongseigenschap. Van den beginne was God genadig; God is niet later genadig geworden. Heel wat keren wordt er van God gezegd in de Torah, en ook in de Psalmen: Hij is genadig en barmhartig. Het is dus niet een aspect, dat er na de zondeval bij God bij is gekomen, maar het is een oereigenschap van God.

Noach vond dus genade in de ogen van de Eeuwige. Nu is er iets merkwaardigs aan de hand met die naam ‘Noach’. Als je de medeklinkers van het woord chen omzet, krijg je dus de naam Noach wat medeklinkers betreft: CH-N wordt N-CH. Als je de genade dus achterstevoren leest, krijg je de naam Noach. Die woorden hebben dan ook dezelfde getalswaarde, namelijk 58. En 58 is in de Joodse traditie het getal van het einde, het getal van de finale. Dus met de genade kom je aan het einde. De genade is ook helemaal het einde. Daarna komt er niets meer. Na Noach komt er in feite ook niets meer.

Maar tegelijk blijkt dan: Noach is het nieuwe begin. De genade is ook het nieuwe begin. Het is het einde, dat het begin wordt. Hier eindigen alle wegen en hier beginnen alle wegen. Misschien is dat ook genade, dat als je aan het eind bent van al je mogelijkheden, dat daar toch weer een nieuw begin mag zijn. Aan het einde van al je proberen is daar een nieuwe weg. Zoals iemand eens zei: probeer nu maar eens om het niet te proberen. Aan het einde van al je strevingen, van al je pogingen, van al je puzzels mag je vragen: doe mij veilig landen, dan kom je eindelijk aan.

 

1 comment on “Evangelie van de genade.”


  1. Albert de Roos says:

    Mooi om opnieuw te lezen hoeveel verborgen boodschappen er in Gods Woord te lezen zijn. Elke keer weer blijf ik mij verbazen over de rijkdom daarvan. Wie zoekt zal vinden. Aan dhr. Goverts: dank voor het doorgeven van de door u gevonden wijsheden of voor het doorgeven van door anderen gevonden wijsheden. Uiteindelijk is het evangelie een steeds weer doorgeven aan het elkaar van het geweldige nieuws dat we te vertellen hebben!

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Machteloze opofferende liefde

Het is Goede Vrijdag, Jezus sterft aan een kruis. Maar waarom? Verhalenverteller en missionair Matthijs Vlaardingerbroek wist precies hoe het zat, totdat een Schotse vreemdeling hem aansprak in een museum. Het is een winterse dag in Glasgow, de stad waar mijn dochter studeert, als ik eindelijk de kans krijgt om het wereldberoemde schilderij “De Christus […]

410335 bezoekers sinds 07-06-2010