Erfzonde

29-06-2010 door Joop Neven

Een kind dat geboren wordt, is nog helemaal gaar en puur. Erfzonde is een begrip, dat niet in de Bijbel voorkomt. Dat is een dogma, dat men er later bij heeft gemaakt. Pelagius {omstreeks het jaar 400} zei ook al: een mens is niet in zonde ontvangen en geboren. Een mens  wordt niet geboren met een zwart hart. Je bent immers uit Hém voortgekomen. De mensen in Rome {waar Pelagius leefde} moesten niets van de denkbeelden van Pelagius hebben; zij waren al geïndoctrineerd met de denkbeelden van Augustinus. Maar wat wel waar is dat, sinds Adam de mensheid erfelijk belast is met de dood. Paulus zegt: “zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan, omdat allen gezondigd hebben.…” {Rom.5 vers 12}. Er staat niet “ zo is de ZONDE doorgegaan tot alle mensen”. Romeinen 5:12-21 leert dat de zonde door Adam in de wereld gekomen is. Daardoor is ook de dood op alle mensen gekomen. Deze erfenis geldt voor alle mensen met als gevolg dat we zondigen.

Tot slot: Ezechiël 18:20 “De ziel die zondigt, die zal sterven. Een zoon zal niet de ongerechtigheid van de vader dragen…”

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Pinksteren

Pinksterfeest De dag begint zoals alle gewone dagen. Het dorp komt langzaam op gang. Mensen ontwaken en gaan op weg of blijven thuis, net waar het leven hen roept. Het belooft een mooie dag te worden. De zon krijgt alle ruimte. Een blauwe lucht, hier en daar wat wolkjes, maar verder is de hemel open. […]

545252 bezoekers sinds 07-06-2010