Er zal een rijsje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isai.

19-04-2017 door Dr. K.D. Goverts

Jesaja 11 is één van de Messiaanse profetieën. Het is een schitterend lied, wat hier door Jesaja wordt gezongen.

« En er zal een rijsje voortkomen uit de tronk van Isaï en een scheut uit zijn wor­telen zal vrucht dragen” {Jes.11:1 NBG}.

« Want er zal een Rijsje voortkomen uit den afgehouwen tronk van Isai, en een Scheut uit zijn wortelen zal Vrucht voortbrenge”{ SV}..

Er zal iets uitspruiten uit de afgehouwen (gēza‘) tronk van Isai. Het woord gēza‘ komt bijna nergens in de bijbel voor. De woordstam gaza‘ betekent af­kap­­pen. Er is dus een afgekapte tronk, een ‘stomp’ zeggen de meeste En­­­gelse vertalingen. Uit het huis, de dynastie van David komt de Mes­si­aan­se koning voort. Eigenlijk gaat de oorsprong van die koning nog ver­der te­rug, namelijk tot Isaï, de vader van David. De naam Isaï is in het Hebreeuws Jisjaj, met een sjin in het midden. De sjin staat aan het begin van de naam van God: Sjem, Sjaddai, de Machtige. Zowel vóór als ach­ter de sjin staat een jod en dat is de letter van de oorsprong, de kiem waar­uit alle letters zijn ontstaan. God gaat helemaal terug naar het be­gin. ‘En een scheut uit zijn wortelen (sjòresj) zal vrucht dragen.’ Wat is er nog overgebleven van die boom? Je kunt je voorstellen dat een ontmoeting in Bethlehem met de hoogbejaarde Isaï als volgt zou kunnen verlopen. Hoe gaat het er mee, Isaï? Hij zou je met droef­gees­tige ogen aankijken en zeggen: Tegenwoordig is het niets meer. Vroe­ger wel, toen mijn zonen nog dappere strijders waren voor dit land, maar dat is verleden tijd. Mijn jongste zoon David was een man naar Gods hart. Hij was schaap­herder, maar hij is uiteindelijk koning geworden. Eerst dacht ik: die jon­gen had daar nooit aan moeten beginnen! Hij werd pas koning na veel om­zwer­vingen, want hij moest aan­vankelijk alleen maar vluchten van de ene spelonk naar de an­dere voor de toenma­lig regerende vorst. Naderhand moest hij ook nog vluch­ten voor zijn zoon Absalom. Die jongen heeft het niet makkelijk gehad. Ze­ventig jaar is hij geworden. Dat is allemaal verleden tijd… Wat gaat er in de toe­komst gebeuren? Ik woon nu alleen op de boerderij en kan die wel sluiten. Wie moet er op de schapen passen nu David, de goede herder, weg is? Wie past er op het volk nu de herder-koning er niet meer is? Zou herstel nog mo­gel­ijk zijn? Is er nog een man die de sleutel maken kan, de sleutel van David? Ik zag laatst vlak­bij mijn boerderij aan de kant van een paadje een boom­stronk staan. Alleen de afgehouwen tronk staat er nog, die hebben ze blijk­baar niet weg kunnen krijgen. Zou die boomstronk nog weer kun­nen uitlopen? Opeens moest ik denken aan een woord uit het verhaal van Job.

 Want voor een boom blijft er nog hoop (tiqwah); wordt die omgehouwen, hij loopt weer uit, en zijn nieuwe scheuten blijven niet achterwege” {Job 14:7}. Een boom kan nog weer uitlopen! Herstel is dus mogelijk!

 Dan ben je bij Jesaja 11, toen waren David en zijn zonen er nog niet. God kan de tijd terugspoelen ‘God zoekt weer op wat voorbijgegaan is’, staat er in Prediker 3:15. God raakt nooit iets kwijt, God kan weer teruggaan in de tijd.

 

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Machteloze opofferende liefde

Het is Goede Vrijdag, Jezus sterft aan een kruis. Maar waarom? Verhalenverteller en missionair Matthijs Vlaardingerbroek wist precies hoe het zat, totdat een Schotse vreemdeling hem aansprak in een museum. Het is een winterse dag in Glasgow, de stad waar mijn dochter studeert, als ik eindelijk de kans krijgt om het wereldberoemde schilderij “De Christus […]

486369 bezoekers sinds 07-06-2010