Er is niemand die God zoekt

25-05-2010 door Joop Neven

Volgens de Statenvertaling van Rom.3 vers 11 is er niemand die God zoekt. Maar wat moeten wij dan denken van de geloofshelden van Heb.11?. Wordt er in verband met Henoch ook niet gezegd: want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij is, en een beloner voor degenen, die Hem zoeken. Zijn dit uitzonderingen? Moeten wij het “niemand” niet letterlijk nemen? Dat kan wel, maar dan is de kracht van die uitspraak verdwenen. In Ps. 14 vers 2 staat: De Here ziet neder uit de hemel op de mensenkinderen, om te zien, of er één verstanding is, één, die God zoekt. Dit zegt niet dat er geen enkele God zocht. Heel de Psalm handelt over de rechtvaardigheid en onrechtvaardigheid. Men doet er geen goed, wijken af, zijn werkers van de ongerechtigheid. Dat is ook het onderwerp in Romeinen 3.

De meest letterlijke vertaling is dan ook: Niemand is rechtvaardig, zelfs niet één, die verstandig is, is {het} niet, die God {uit} zoekt, is {het} niet, allen wijken zij af {van Gods norm}. Zo komt de onrechtvaardigheid van alle mens openbaar, omdat zelfs de verstandigen die God zoeken niet rechtvaardig zijn. In Rom 3 vers 23 staat: allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheids Gods, en komen tot de rechtvaardiging door het geloof in Christus Jezus. Paulus zegt in dit hoofdstuk niets over zoeken, maar wel over het vinden. Velen zochten God, maar meestal in een weg van eigengerechtigheid. Romeinen 3 vers 11 zegt niet, dat niemand God zoekt, maar integendeel, er zijn wel mensen die God zoeken, maar zelfs die zijn niet volkomen rechtvaardig. Maar zijn door genade gevonden.

Waar blijft het roemen dan? Het is uitgesloten.

Commentaren zijn gesloten.

Zoeken

Column

Pinksteren

Pinksterfeest De dag begint zoals alle gewone dagen. Het dorp komt langzaam op gang. Mensen ontwaken en gaan op weg of blijven thuis, net waar het leven hen roept. Het belooft een mooie dag te worden. De zon krijgt alle ruimte. Een blauwe lucht, hier en daar wat wolkjes, maar verder is de hemel open. […]

563553 bezoekers sinds 07-06-2010