En tot de mens zeide Hij:

07-07-2010 door Joop Neven

Omdat gij naar uw vrouw hebt geluisterd en van de boom gegeten, waarvan Ik u geboden had: Gij zult daarvan niet eten, is de aardbodem om uwentwil vervloekt; al zwoegende zult gij daarvan eten zolang gij leeft, en doornen en distelen zal hij u voortbrengen, en gij zult het gewas des velds eten; in het zweet uws aanschijns zult gij brood eten, totdat gij tot de aardbodem wederkeert, omdat gij daaruit genomen zijt; want stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren {Gen.3 vers 17-19}.

Als je Genesis 3 leest dan wordt het duidelijk hoe wezenlijk de mens één geheel is met de schepping. God had het ook anders kunnen doen. Hij had eenvoudig de mens kunnen wegdoen uit Zijn schepping, maar zonder de mens is de schepping niet wat God bedoelt. Het zou een onthoofde schepping geweest zijn. Om de schepping te zijn die God bedoelt, is zij aangewezen op de mens die God bedoelt. En als de mens ontrouw wordt, dan blijkt de Schepper trouw te zijn: de God die nooit laat varen de werken zijner handen. Hij blijft trouw aan zijn schepping, Hij blijft trouw aan de ontrouwe mens. Aan álle mensen!, want het gaat in “Adam” om “de mens van het begin” in zijn eenheid met heel de mensheid die na hem volgt. En niet eerder zal deze schepping gezegend zijn, dan als heel de verloren mensheid teruggekeerd is tot haar Schepper.

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

God beheert zijn geheimenissen

Wij leven in chaotische tijden, waar mensen massaal op de vlucht slaan voor oorlog en onderdrukking, en waar mensen geen uitzicht meer hebben geen zich meer hebben om verder te leven. Er wordt ons altijd voorgespiegeld dat deze wereld hier de werkelijkheid is. Maar Paulus zegt: dit is nou de God dezer eeuw. Er is […]

518704 bezoekers sinds 07-06-2010