En een zekere Samaritaan

12-07-2010 door Joop Neven

“….en toen hij hem zag, werd hij met ontferming bewogen”. {Luc.10 vers 33b}

 De Samaritaan komt bij hem, bij die gevallen mens zelf. En dan ziet hij hem. Hij ziet hem in zijn hopeloze toestand, dat hij met innerlijke ontferming bewogen is. Het oorspronkelijke Hebreeuwse woord, waarvan in de tekst een Griekse vertaling staat, is een meervoudsvorm van het woord moederlichaam, baarmoeder {réchem}. Dit betekent, dat in het Hebreeuws het gevoel, dat de moeder voor de ongeboren vrucht heeft, als grondslag van alle barmhartigheid wordt beschouwd. Daarom is vruchtafdrijving niet alleen kindermoord, maar neemt de abortus provocatus de grondslag van de barmhartigheid weg. Barmhartigheid is meer dan medelijden, het medelijden blijft bij het algemene staan. Maar de barmhartigheid ziet iets van het persoonlijke leed. Daarom komt de Samaritaan tot een daad. Hij helpt echt. Hij verbindt de nog bloedende wonden. Hij heeft er olie en wijn ingegoten. Olie en wijn zijn zegenende elementen Het zijn symbolen van Christus.

En dan komt de vraag: Wie is mijn naaste?

Het antwoord is: “Degene, die barmhartigheid aan hem {letterlijk met hem} deed”. Het woord, dat met barmhartigheid vertaald wordt, is en vertaling van het Hebreeuwse chesed, dat Goddelijke genade of liefde betekent. De genade is de macht van de Vader, die een mens boven zichzelf uitbrengt. Zonder deze genade is geen van deze drie in staat om naaste te zijn. Als de Samaritaan door genade ziende is gemaakt, vlucht hij niet als de priester. De Samaritaan weert de genade niet af, maar laat haar toe. En dan gebeurt het. Hij wordt met innerlijke ontferming bewogen. Als de genade eenmaal door hem is toegelaten in zijn leven, wordt de Samaritaan steeds verder boven zichzelf uitgebracht.

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Pinksteren

Pinksterfeest De dag begint zoals alle gewone dagen. Het dorp komt langzaam op gang. Mensen ontwaken en gaan op weg of blijven thuis, net waar het leven hen roept. Het belooft een mooie dag te worden. De zon krijgt alle ruimte. Een blauwe lucht, hier en daar wat wolkjes, maar verder is de hemel open. […]

563787 bezoekers sinds 07-06-2010