En doet bij dit alles de liefde aan….

03-06-2013 door Joop Neven

“En doet bij dit alles de liefde aan, als de band der volmaaktheid” {Kol.3:14}.

In de grondtekst van Kolossenzen 3 vers14 ontbreekt het werkwoord “doen”, er staat eigenlijk “En boven dit alles de liefde”. Paulus gaat verder waar hij in vers 12 gebleven was, daar zegt hij ”doet dan aan, als door God uitverkoren heiligen en geliefden, innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld” {Kol.3:12}. De Kolossenzen moesten de liefde aandoen- de agapé, de wegschenkende liefde, die onbaatzuchtig is en kan uitgaan naar mensen die dit helemaal niet verdienen. Paulus noemt liefde de “band der volmaaktheid”.  Zelfs wanneer het geloven zien is geworden en het hopen bezitten, dan nog zal liefde de leden van het Lichaam van Christus met elkaar verbinden {vgl.1Kor.138;13}. God is liefde {1Joh.4:8;16}, daarom openbaart het beeld Gods zich bij uitstek in de liefde. Wie “de dingen bedenkt, die boven zijn” zal de liefde aandoen.

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

God beheert zijn geheimenissen

Wij leven in chaotische tijden, waar mensen massaal op de vlucht slaan voor oorlog en onderdrukking, en waar mensen geen uitzicht meer hebben geen zich meer hebben om verder te leven. Er wordt ons altijd voorgespiegeld dat deze wereld hier de werkelijkheid is. Maar Paulus zegt: dit is nou de God dezer eeuw. Er is […]

518614 bezoekers sinds 07-06-2010