Eeuwig…maar niet eindeloos

13-09-2010 door Joop Neven
eeuwig… maar niet eindeloos
een eeuwig verbond.
Leviticus 24:8
… toch komt er een nieuw verbond voor in de plaats.
Jeremia 31:31-34
de aarde staat voor eeuwig.
Prediker 1:4
… en toch gaat ze voorbij.
Matteüs 24:35
het Aäronitisch priesterschap is voor eeuwig.
Exodus 40:15
… maar ook eindeloos?
Openbaring 21:22
voor eeuwig slaaf.
Exodus 21:6
… maar ook eindeloos? 
eeuwige smaad over Israël
Jeremia 23:40 Jeremia 25:9
… maar eens zal aan de smaad niet meer aan gedacht worden.
Jesaja 54:4 
eeuwige woestenij in Jeruzalem.
Jesaja 32:14
… totdat over hen uitgestort wordt Geest uit den hoge.
Jesaja 32:15
eeuwig vuur over de steden van Sodom.
Judas:7
… en toch zullen deze steden eens terugkeren naar hun vorige staat.
Ezechiël 16:55 
eeuwige slaap.
Jeremia 51:39,57
… en toch: allen die in de graven zijn, zullen eens ontwaken.
Johannes 5:28
Christus regeert voor eeuwig. Openbaring 11:15 … en toch TOTDAT.
1Korinthe 15: 24,25,28 
m.a.w. eeuwig is NIET eindeloos.

Conclusie: omdat aionen uitdrukkelijk een begin en een einde hebben, is ‘eeuwigheid’ GEEN correct vertaalwoord.

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

God beheert zijn geheimenissen

Wij leven in chaotische tijden, waar mensen massaal op de vlucht slaan voor oorlog en onderdrukking, en waar mensen geen uitzicht meer hebben geen zich meer hebben om verder te leven. Er wordt ons altijd voorgespiegeld dat deze wereld hier de werkelijkheid is. Maar Paulus zegt: dit is nou de God dezer eeuw. Er is […]

513846 bezoekers sinds 07-06-2010